Hoppa till huvudinnehåll

Vision och strategi

Vårt mål är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar

Vår Vision

Vår vision på Nordic Infucare är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.

Förutom att erbjuda patienter en flexibel behandling så bidrar Nordic Infucare till att minska det tryck som en växande befolkning har på traditionell sjukvård.

Vår Strategi

Vår strategi bygger på en triangelmodell som kombinerar ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning och support.

Våra läkemedel

Tack vare långsiktiga partnerskap med internationella läkemedelsbolag kan Nordic Infucare tillhandahålla läkemedel på den nordiska marknaden som tillsammans med vår support tydligt förbättrar våra patienters behandling.

Nordic Infucare har valt att fokusera på vissa specifika behandlingsområden där vi har beprövad expertis och där vi tror att vi kan ha en större inverkan på den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Vår medicinska utrustning

Nordic Infucare levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet.

Vi väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till våra patienters behov och de nordiska marknadsnormerna.

Nordic Infucare erbjuder en komplett uppsättning högkvalitativa produkter som tillverkas av internationella företag som är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga krav som ställs på medicintekniska produkter i Europa. Alla produkter är CE-märkta.

Vår support

För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har Nordic Infucare, i samarbete med läkarkåren, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.

Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.

Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.

På så sätt förebygger vi kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda integrerade lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt.