Hoppa till huvudinnehåll

Instruktionsfilmer

Här listar vi instruktionsfilmer för olika produkter.

Här kan du se instruktionsfilmer för våra elektroniska infusionspumpar.

Informationen i filmerna ersätter inte instruktion från sjukvården eller läkemedlets bipacksedel. För fullständig information läs alltid bruksanvisning för infusionspumpen.

Svenska

Instruktionsfilmer på svenska

SO CONNECT+ 
Instruktionsfilm subkutan behandling immunglobulin

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruktionsfilm subkutan behandling immunglobulin, barn i sjukhusmiljö

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruktionsfilm subkutan behandling immunglobulin, vuxen i hemmiljö

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruktionsfilm programmering (endast vårdpersonal)

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruktionsfilm programmering (endast vårdpersonal)

Norsk

Instruksjonsfilmer på norsk

SO CONNECT+ 
Instruksjonsfilm subkutan behandling immunglobulin

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruksjonsfilm subkutan behandling immunoglobulin, Barn på sykehus

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruksjonsfilm subkutan behandling immunoglobulin, voksen i hjemmet

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruksjonsfilm av programmering (kun helsepersonell)

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruksjonsfilm av programmering (kun helsepersonell)

Dansk

Instruktionsfilmer på dansk

SO CONNECT+ 
Instruktionsfilm subkutan behandling immunoglobulin

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruktionsfilm subkutan behandling immunglobulin, Børn på sygehus

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruktionsfilm subkutan behandling immunglobulin, Voksen i hjemmet

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Instruktionsvideo til programmering (kun sundhedspersonale)

 

CRONO S-PID 50 ml
Instruktionsvideo til programmering (kun sundhedspersonale)

Suomi

Opetusvideot suomeksi

SO CONNECT+ 
Opetuskalvon ihonalainen immunoglobuliini

 

CRONO Super PID 10/20 ml
Opetuskalvon ihonalainen immunoglobuliini, Lapset sairaalassa

 

CRONO S-PID 50 ml 
Opetuskalvon ihonalainen immunoglobuliini, aikuinen kotiympäristö

 

CRONO Super PID 10/20 ml 
Ohjevideo ohjelmointia varten (vain terveydenhoitohenkilökunta)

 

CRONO S-PID 50 ml 
Ohjevideo ohjelmointia varten (vain terveydenhoitohenkilökunta)

 

English

Instructional videos in English

CRONO Super PID 10/20 ml
Instructional film subcutaneous treatment immunoglobulin, Child in hospital

 

CRONO S-PID 50 ml
Instructional film subcutaneous treatment immunoglobulin, Adult at home

عربى/Arabiska

فيديوهات تعليمية باللغة العربية

بدء عمل مضخة (Crono Super PID 10/20) في بيئة المستشفيات للأطفال

 

بدء عمل مضخة (Crono S-PID 50) في البيئة المنزلية للأشخاص البالغين