Hoppa till huvudinnehåll

Subkutan Infusionsbehandling

Subkutan metod vid administrering av läkemedel

Om subkutan metod

Läkemedel tillförs kroppen via den subkutana vävnaden stället för intravenös administrering. Tillförseln kan göras på olika sätt, via en infusionspump eller manuellt (Rapid Push).

Fördelar med subkutan metod jämfört med intravenös administrering 

  • Uppnår likvärdiga IgG nivåer(1)  
  • Ökad livskvalitet(2)
  • Nyttor för samhället, vården och patienten 

 Passar för vård i hemmet 

Subkutan metod lämpar sig väl för egenvård, det vill säga att patienten tar sin behandling själv, med hjälp av närstående, hemsjukvård eller personlig assistent i hemmiljö.   

  • Patienten blir oberoende av sjukvården i sin vardag och kan ta behandling på passande tidpunkt 
  • Patienten behöver inte åka till sjukhuset för behandling 
  • Patienten riskerar inte att få infektioner i sjukhusmiljön 

 

Vill du veta hur vi kan underlätta för er klinik och hjälpa er med val av rätt hjälpmedel för era patienter, prata med oss på Nordic Infucare.

Kontakta oss via våra kontaktformulär. Vi svarar alltid inom 24 timmar och oftast samma dag. 

Historik

Historiskt sett har immunglobuliner administrerats både intramuskulärt och intravenöst. När patienterna fick sin behandling förr behövde de alltid ta sig till sjukhuset. Subkutan infusionsbehandling har ökat i omfattning och att ge just immunglobuliner i underhudsfettet har under decennier använts framgångsrikt(3, 4).

Patientgrupper

På Nordic Infucare riktar vi oss till patienter, både barn och vuxna, med olika diagnoser. Exempel på diagnoser är; primär- och sekundär immunbrist, blodtransfusionskrävande anemier som talassemi, autoimmuna tillstånd med neurologiska symtom (CIDP) samt subkutan smärtbehandling inom exempelvis palliativ vård.  Vi har sjukvårdsutbildad personal med lång erfarenhet inom de olika områdena. 

1. Chapel et al. The Comparison of the Efficacy and Safety of Intravenous Versus  Subcutaneous Immunoglobulin. Replacement Therapy, Journal of Clinical Immunology, Vol. 20, No. 2, 2000) 2. Gardulf et al. Immunoglobulin Treatment for Primary Antibody Deficiencies - Advantages of the Subcutaneous Route. Biodrugs 2007; 21 (2): 105-116 THERAPY REVIEW) 3. Gardulf et al. The life situations of patients with primary antibody deficiency untreated or treated with subcutaneous gammaglobulin infusions. Clin Exp Immunol 1993; 92:200-204 4. Gardulf et al. 1995. Subcutaneous immunoglobulin replacement in patients with primary antibody deficiencies: safety and costs. Lancet, vol 345, feb 11, 1995