Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av Parkinson sjukdom

För vårdpersonal

Infucare tillhandahåller olika produkter och support till patienter som lider av Parkinson Sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin kontinuerligt och långsamt försvinner. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna och när dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera kroppens rörelser.

Inte sällan är det först när symtomen blir besvärande som diagnosen Parkinsons sjukdom ställs. Patienten kan därför ha sjukdomen i flera år utan att veta om det. 

Det finns idag ingen botande behandling av Parkinsons sjukdom. Nordic Infucare erbjuder olika behandlingsalternativ när orala antiparkinsonläkemedel inte ger fullgod kontroll.