Hoppa till huvudinnehåll

Instruktionsfilm

Här kan du se instruktionsfilmer för våra infusionspumpar.

Informationen i filmerna ersätter inte instruktion från sjukvården eller läkemedlets bipacksedel. För fullständig information läs alltid bruksanvisning för infusionspumpen.