Hoppa till huvudinnehåll

Vår support

Vi stödjer sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö

För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har Nordic Infucare, i samarbete med läkarkåren, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.

Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.

Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.

På så sätt förebygger vi kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda integrerade lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt.