Hoppa till huvudinnehåll

Support och utbildning - Immunologi

vid subkutan infusionsbehandling

Kom igång med subkutan läkemedelsbehandling

Support och utbildning

Framgångsrik egenvård kräver att patientens hjälpmedel håller absolut högsta klass. Vårdgivare och patienter behöver också få utbildning och professionell support när behov uppstår. Här är Nordic Infucares tjänster framstående. Vi har funnits länge på marknaden och är en aktör som samtliga i vårdkedjan kan luta sig mot, inte bara i uppstarten utan under hela behandlingsperioden.   

Så kommer ni igång med subkutan infusionsbehandling 

Att arbeta med subkutan infusionsbehandling är varken svårt eller ansträngande. Tvärtom, den avlastar både kliniken och patienterna. Metoden har en viss startsträcka i form av planering och utbildning i procedur, medicinsk teknik samt hjälpmedel. Nordic Infucare finns alltid på plats och hjälper till så länge kliniken behöver det.   

 

Nordic Infucare erbjuder en helhetslösning i ordets rätta bemärkelse: 

  • Ett väl inarbetat team med kunskap och erfarenhet 
  • Introduktion, planering och utbildning av vårdpersonal
  • Support före, under och efter introduktion 
  • Brett utbud av infusionspumpar, infusionsset och tillbehör
  • Direktbeställning och förskrivningsbara förbrukningsartiklar

Nordic Infucare förmedlar hjälp och support för andra subkutana behandlingar som diabetesParkinson och PAH.  

Vill du veta hur vi kan underlätta för er klinik och hjälpa er med val av rätt hjälpmedel för era patienter, prata med oss på Nordic Infucare. Kontakta oss via våra kontaktformulär. Vi svarar alltid inom 24 timmar och oftast samma dag.