Hoppa till huvudinnehåll

Infucare i korthet

Vårt företag i korthet...

Vårt företag i korthet...

Mats Bergryd grundade Nordic Infucare i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.

Under årens lopp har Nordic Infucare byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.

Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.

Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan Nordic Infucare reagera snabbt på förändrade patientbehov.

Nordic Infucare har nyligen förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.

Med denna ägarstruktur garanterar Nordic Infucare ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.

Nordic Infucare har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.