Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskap

Letar ni efter en samarbetspartner i Norden? Kontakta oss!

Nordic Infucare är alltid intresserat av nya innovativa produkter som uppfyller patienternas behov.  

Ända sedan grundandet har Nordic Infucare skapat långsiktiga, framgångsrika relationer med internationella företag, baserade på ömsesidigt förtroende och en önskan att samarbeta för att uppnå långsiktig tillväxt.

Att bygga upp en verksamhet i ett nordiskt land – och i synnerhet att uppnå kritisk storlek – är en komplex uppgift. Oavsett var era produkter befinner sig i lanserings-/kommersialiseringsprocessen eller vilka utmaningar ni står inför så är sannolikheten stor att vi har upplevt samma problem och kan lösa dem tillsammans genom ett partnerskap.

Vi har en unik nordisk organisation

Vi har en unik nordisk organisation vilket gör att vi kan stödja och marknadsföra era produkter i alla nordiska länder redan från dag ett. Vår starka försäljningsorganisation har varit avgörande för vår enastående framgång från det att företaget bildades.

Vårt stora marknadskunnande innebär att vi kan hjälpa er att utforma en framgångsrik marknadsstrategi och att uppfylla alla lag-, kvalitets- och säkerhetskrav under produktens hela livscykel.

Nordic Infucare kan hantera såväl medicinteknisk utrustning som läkemedel. Vi har ett helhetserbjudande: ett infusions- eller inhalationsläkemedel, en medicinsk apparat samt stöd i hemmet har utgjort företagets kärnverksamhet ända sedan bildandet.

Vid behov kan Nordic Infucare utforma patientstödsprogram som implementeras av ett högkvalificerat vårdteam.

Vårt företag består av engagerade yrkesmänniskor med omfattande erfarenhet av medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Det finns alltid någon som kan ställa de rätta frågorna! Framför allt får vi saker och ting gjorda, och vi ser till att hitta den perfekta distributionsmodellen för er.

Oavsett om ni söker en distributionspartner för en produkt eller behöver ett mer sofistikerat upplägg för en komplex behandlingslösning så är Nordic Infucare det rätta valet! 

Tillväxt genom förvärv

Nordic Infucares framtida tillväxt förväntas till viss del ske genom förvärv av företag eller tillgångar. Därför är vi alltid på jakt efter nya investeringar inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen i Norden och Baltikum.

Vi förvärvar lönsamma och välskötta företag, som efter förvärvet kan fortsätta bedriva sin verksamhet på vanligt sätt och behålla sitt namn, sin företagskultur och ledning.

Air Liquide, vårt moderbolag, är en långsiktig ägare, och när ett företag väl har förvärvats är det inte i syfte att vidareförsäljas.

Om man vill diskutera en potentiell investering/partnerskap är man alltid välkommen att kontakta oss.