Hoppa till huvudinnehåll

CGM och diabetes

Kontinuerlig glukosmätning (CGM - Continuous Glucose Monitoring) är ett kraftfullt verktyg i diabetesbehandlingen.

CGM och diabetes: vad är det?

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) visar glukosvärdet på ett helt annat sätt än en vanlig mätare. Till skillnad mot ett stick i fingret – som ger ett enda värde för en enda tidpunkt – ger en kontinuerlig blodsockermätare dina glukosvärden i realtid, hela tiden. Du vet alltid hur snabbt och i vilken riktning glukosnivåerna ändras – och blir varnad, till exempel om värdet är högt eller lågt. På så sätt kan du agera i tid och undvika låga eller höga blodsocker.

Glukosmätning med larm

Det finns olika sorters glukosmätning med larm. Vissa mätare har bara ett låg- och ett hög-larm medan andra har larm som också varnar för snabbt stigande eller fallande blodsocker, varnar  innan du blir låg och har säkerhetslarm på 3,1 mmol/l som alltid är aktiverat för din säkerhet. CGM med många larm innebär inte att man ska sätta på alla dessa larm, däremot innebär är att du kan skräddarsy din behandling och aktivera de larm och varningar som passar dig och ditt liv för att göra livet med diabetes lite enklare. 

Blodsockermätare på armen

Olika CGM-system har olika indikationer på var på kroppen du kan sätta sensorn. Vissa har bara godkänt att sätta sensorn på armen medan andra har också förutom armen även magen och för barn övre delen av skinkan. Detta gör att du har större frihet att välja var du vill ha din sensor beroende på ditt liv och dina förutsättningar.

Läs mer om Dexcom