Hoppa till huvudinnehåll

Om PAH

Pulmonell arteriell hypertension

PAH är förkortningen av Pulmonell Arteriell Hypertension.

Om PAH

PAH är förkortningen av Pulmonell Arteriell Hypertension. Denna allvarliga sjukdom påverkar både hjärtat och lungorna och betraktas därför som en kronisk hjärt- och kärlsjukdom som kännetecknas av högt blodtryck i lungornas artärer, dvs. de blodkärl som går från hjärtat till lungorna. 

PAH är en relativt sällsynt sjukdom som kan drabba alla, oavsett ursprung, kön och ålder. I Sverige finns idag ca 500 personer som lever med sjukdomen.  

PAH gör så att lungornas blodkärl drar ihop sig vilket i sin tur gör att hjärtat får pumpa hårdare för att upprätthålla normalt blodflöde till lungorna. När detta sker uppstår ofta andfåddhet, konstant trötthet och ibland även bröstsmärtor och yrsel.    

PAH kan uppstå av sig själv utan någon känd orsak (kallas även idiopatisk), vara ärftlig eller som en följd av andra sjukdomar, till exempel hjärtfel, HIV, leversjukdom och bindvävssjukdomar (t.ex sklerodermi) Sjukdomen kan också uppstå som en biverkning av användningen av vissa läkemedel eller missbruk av vissa droger.  

Även om PAH ännu inte går att bota finns flera behandlingsmöjligheter som gör att man kan leva med sjukdomen under lång tid med god livskvalité. 

Behandling av PAH

Idag finns inga botande behandlingar vid PAH men de mediciner som finns och som vi arbetar med är PAH-specifika läkemedel, med dem har man goda möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet, förbättra livskvalitén och förlänga livet. 

PAH specifika läkemedel anpassas individuellt. Vanliga alternativ är tabletter men vid otillräcklig effekt så kan de kombineras eller ersättas av läkemedel som tas som inhalation eller via kontinuerlig infusion subkutant eller intravenöst, i båda fall doseras läkemedlen med hjälp av en extern eller implementerbar pump. 

Ytterligare information om PAH

Nätverket för PAH, den nationella patientföreningen, ger stöd till patienter och anhöriga. 

 

Hjärt-lungfonden är en ideell organisation som stödjer forskning om hjärt- och lungsjukdom. 

Rekommenderat läsning för ytterligare information om läkemedel och hälsa FASS Allmänhet

 

Vår support