Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av PAH

Vårdpersonal

 

PAH behandlas på PAH-centra förlagda vid universitetssjukhusen.

All behandling av PAH (utöver eventuell basbehandling med diuretika och syrgas) skall föregås av en invasiv hemodynamisk värdering (en högerkateterisering) för att bekräfta diagnosen.

Detta innebär i praktiken att patienten remitteras till något av de åtta PAH-centra förlagda vid universitetssjukhusen. 

Vid dessa PAH-centra sker samarbete i multidisciplinära team med representation från kardiologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi, infektionsmedicin m.fl. för att bistå med fullständig utredning, behandling och uppföljning av patienterna. Samarbetet stimulerar utveckling av en högspecialiserad och bred klinisk och vetenskaplig kompetens som främjar både omhändertagandet av patienterna och forskningen inom området. 

Därifrån rapporteras också patienterna till det nationella kvalitetsregistret SPAHR. Patienter med PAH utgör en minoritet bland de som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom och cirka 500 patienter i Sverige lever idag med diagnosen.  

Idag finns inga botande behandlingar vid PAH men de mediciner som finns och som vi arbetar med är PAH-specifika läkemedel, med dem har man goda möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet, förbättra livskvalitén och förlänga livet.  

PAH-specifika läkemedel anpassas individuellt. Vanliga alternativ är tabletter men vid otillräcklig effekt så kan de kombineras eller ersättas av läkemedel som tas som inhalation eller via kontinuerlig infusion subkutant eller intravenöst, i båda fall doseras läkemedlen med hjälp av en extern eller implanterbar pump.

Vår support