Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes

Vad är diabetes mellitus? Läs mer om symptomen på diabetes och vad skillnaden är på typ 1- och typ 2-diabetes.

Vad är diabetes?

Diabetes är ett tillstånd där kroppen inte klarar av att reglera blodsockret vilket resulterar i att blodsockret stiger.  

Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen produktion av insulin (som reglerar glukosnivån i blodet) av okänd anledning helt eller nästan helt slutat fungera och därför måste tillföras kontinuerligt. Cirka 50 000 personer har idag typ 1-diabetes i Sverige. Alla behandlas med insulin.

Vid typ 2-diabetes (som förr kallades åldersdiabetes) kan kroppen fortfarande producera insulin, men mängden är för liten för kroppens behov. Cirka 350 000 svenskar har idag typ 2-diabetes.

En liten andel kvinnor kan också få graviditetsdiabetes. Graviditeten och de hormonförändringar som sker ger insulinresistens och kroppens insulinproduktion räcker inte till för att hantera påverkan på blodsockret. 

Gemensamt mål för de olika sjukdomstyperna är att hålla en så jämn glukosnivå som möjligt.

Symtom

De första tecknen på diabetes brukar vara att man är väldigt törstig och har ett ökat behov av att kissa, både oftare och mer. Trötthet och viktpåverkan är också vanliga symtom. Symptomen kommer ofta smygande och kan ibland vara svåra att känna igen.

Symtom på typ 1-diabetes hos vuxna

 • Överdriven törst
 • Ökat behov att kissa – oftare och större urinmängder
 • Orkeslöshet eller överdriven trötthet
 • Acetonlukt i andedräkten
 • Överdriven eller extrem hunger
 • Plötslig viktminskning

Symtom på typ 2-diabetes:

 • Ökad törst
 • Kissar oftare och i större mängder
 • Ökad aptit
 • Trötthet
 • Viktminskning

Diabetes typ 1

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens försvar har angripit de insulinproducerande cellerna. Insulin behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp sockret från blodet. Minskad insulinproduktion innebär att sockret stannar kvar i blodet med stigande blodsocker som följd.

Idag vet man inte varför kroppen angriper de egna cellerna och det finns inga säkra svar men forskningen tyder på att det kan vara en kombination av ärftlighet och yttre miljöfaktorer.

Terapier

CGM 

CGM innebär att blodsockret mäts kontinuerligt under hela dygnet via en sensor och en tunn tråd som sitter under huden. På så sätt ser du hela tiden hur ditt blodsocker ligger och slipper sticka dig i fingret varje gång du vill veta ditt värde. Du ser trendpilar var ditt blodsocker är på väg och du ser blodsockerkurvor för att kunna analysera hur det har gått. Det finns 2 olika sorters CGM- isCGM där man skannar varje gång för att få sitt värde och rtCGM där sändaren skickar dina värden till en app eller en mottagare kontinuerligt utan att du själv måste aktivt göra något. 

CGM och diabetes

Insulinpump

Insulin kan tillföras kroppen antingen via injektioner eller via en insulinpump. Om man använder insulinpenna och injicerar sitt insulin behöver man ofta sticka sig flera gånger per dag. Om man använder en insulinpump så går insulinet via en nål som sitter i huden ett antal dagar och det blir bara ett stick då och då när det är dags att byta infusionset eller podd. Det finns 2 olika sorters pumpar, slangpumpar och poddpumpar utan slang. 

Insulinpump utan slang: hur fungerar det

Diabetes typ 2

Typ 2-diabetes orsakas av att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt ute i kroppens vävnader, sk insulinresistens. Ärftlighet är vanligt vid typ 2-diabetes och risken att få sjukdomen påverkas till stor del hur man lever där övervikt är en stor riskfaktor. 

Terapier

Då övervikt är den främsta riskfaktorn att få typ 2 diabetes början man alltid med att behandla sjukdomen med kost och motion. Sunda vanor, viktminskning och motion ger bra effekt på blodsockret. I tillägg till kost och motion lägger man idag också till läkemedel i form av tabletter för att hjälpa blodsockret ner. En av de vanligaste tabletterna man ger ökar insulinkänsligheten genom att glukosproduktionen i levern hämmas.

Om tabletterna inte ger tillräcklig effekt behöver man tillföra insulin, vanligen ett basinsulin. 

Vill du veta mer om behandling för typ 2-diabetes så kontakta din vårdgivare. 

Läs mer om Diabetes