Hoppa till huvudinnehåll
Girl with baby

Diabetes

Produkter och tjänster för behandling av diabetes

Nordic Infucare: Produkter och support för insulinbehandlad diabetes

Diabetes - vad är det?

Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som ger för hög glukoshalt (sockerhalt) i blodet.

Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen produktion av insulin (som reglerar glukosnivån i blodet) av okänd anledning helt eller nästan helt slutat fungera och därför måste tillföras kontinuerligt. Cirka 50 000 personer har idag typ 1-diabetes i Sverige. Alla behandlas med insulin.

Vid typ 2-diabetes (som förr kallades åldersdiabetes) kan kroppen fortfarande producera insulin, men mängden är för liten för kroppens behov. Cirka 350 000 svenskar har idag typ 2-diabetes.

Gemensamt mål för båda sjukdomstyperna är att hålla en så jämn glukosnivå som möjligt. CGM-tekniken (kontinuerlig glukosmätning) med larm – t.ex. Dexcom G6 – är ett effektivt hjälpmedel som gör det enklare att få bättre kontroll över glukosvärdet.

Nordic Infucare distribuerar CGM från Dexcom i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger omfattande support och utbildning.

Vill du också få ett nytt liv som typ 1-diabetiker med hjälp av kontinuerlig glukosmätning från Dexcom eller en annan produkt? Kontakta i första hand ditt diabetesteam, alternativt Nordic Infucare direkt på telefon 08-601 24 40 eller via email diabetes@infucare.se

Våra diabetesprodukter

Medicinteknisk behandling av diabetes

Läs mer

Vår support

Support för behandling av diabetes

Läs mer
Tjej Dexcom G6

DEXCOM G6®

Dexcom G6®