Hopp til hovedinnhold

Vår støtte

Vi utvikler støtteprogrammer for helsepersonell samt for våre pasienter som behandles hjemme

For å unngå komplikasjoner i pleie og behandling har Nordic Infucare i samarbeid med de medisinske miljøene utviklet et pasientstøtteprogram for flere av sine behandlingsopplegg.

Det er viktig for oss å identifisere pasienter som kan ha nytte av spesifikk hjemmestøtte og gi disse verktøy, opplæring, coaching og motivasjon som de trenger for å overholde våre behandlingsopplegg.

Denne arbeidsmåten forhindrer kostbar sykehusinnleggelse og redusert livskvalitet. Vi bidrar aktivt til å forbedre helsetjenestene og de økonomiske resultatene ved å tilby integrerte løsninger til praktiserende leger, resultatansvarlige enheter og pasienter. Våre programmer sikter mot å bidra til forbedret sykdomsbehandling, pasientstøtte og forbedret koordinering og levering av helsetjenester.

Våre multidisiplinære team arbeider daglig sammen med de medisinske miljøene, pasientene og deres helsepersonell for å kunne gi denne støtten så effektivt som mulig.