Hyppää pääsisältöön

Tukemme

Kehitämme tukiohjelmia sekä terveydenhuollon ammattilaisille, että kotihoidossa oleville potilaille

Hoidon haittavaikutusten välttämiseksi Nordic Infucare on kehittänyt potilastukiohjelmat useille hoitomuodoilleen yhteistyössä lääketieteellisen yhteisön kanssa.

On tärkeää tunnistaa, ketkä potilaista hyötyvät kotona annettavasta tuesta, sekä tarjota heille työkaluja, koulutusta, valmennusta ja motivointia, joita hoitomuotojemme käyttö edellyttää.

Tukiohjelmamme mukautetaan potilaskohtaisesti. Ne on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yhteistyöklinikoidemme hoitohenkilöstön kanssa.

Niiden ansiosta vältetään kalliit sairaalapäivät ja elämänlaadun heikkeneminen. Pyrimme aktiivisesti parantamaan terveydenhuollon tuloksellisuutta ja taloudellisuutta tarjoamalla integroituja ratkaisuja lääkäreille, maksajille ja potilaille. Ohjelmiemme tavoite on parantaa sairauksien hallintaa ja potilaiden saamaa tukea sekä parantaa hoidon koordinointia ja tarjontaa.

Monien alojen ammattilaisista koostuvat tiimimme tekevät päivittäin yhteistyötä lääketieteellisen yhteisön, potilaiden ja heidän hoitajiensa kanssa, jotta tuki olisi mahdollisimman tehokasta.