Hopp til hovedinnhold

Dette er Infucare

Vårt selskap med noen få ord...

Mats Bergryd startet Nordic Infucare i Stockholm i 2004 med en målsetting om å gispesialisert behandling til pasienter med kroniske sykdommer.

Takket være mange års erfaring har Nordic Infucare tilegnet seg stor ekspertise og har oppnådd en sterk tilstedeværelse i markedet på områdene diabetes, pulmonal arteriell hypertensjon, nevrologi og immunologi.

På hvert av disse feltene leverer Nordic Infucare medisiner og/eller medisinske apparater, og har utviklet en strukturert støtte for pasienter og medisinsk personale.

Takket være en fleksibel og effektiv organisasjon, og i tillegg eksperter som er vant til å arbeide i komplekse og raskt skiftende miljøer, kan Nordic Infucare reagere raskt på skiftende behov hos pasientene.

Nordic Infucare ble nylig oppkjøpt av Air Liquide Healthcare. Air Liquide Group inngår langsiktige forpliktelser når de foretar en transaksjon, og investerer kontinuerlig i sine nye datterselskaper, og disse blir ikke utsatt for videresalg.

Denne eierskapsstrukturen sikrer et langsiktig engasjement hos Nordic Infucare med tanke på selskapets kunder, samt høy kvalitet på tjenester og produkter.

Inntil i dag har Nordic Infucare bevart sin innovative og entreprenørpregede holdning, og har blitt en ledende leverandør av hjemmeinfusjonsbehandling i Norden.