Hoppa till huvudinnehåll

Om Immunologi

Patientinformation

Immunbrist kan vara primär, oftast medfödd, eller sekundär, förvärvad på grund av bakomliggande sjukdom.

Primär Immunbrist

Primär immunbrist är oftast medfödd och beror på att kroppen har svårt att producera antikroppar. När du har en immunbristsjukdom saknar du eller har för låga nivåer av antikroppar i kroppen. Saknas de eller är för få kan kroppen inte försvara sig på ett effektivt sätt mot infektioner.

Vill du veta mer finns det en förening för dig med primär immunbrist, PIO. De har en bred och samlad kunskap i ämnet samt samarbetar med sjukvården. Här kan du också få kontakt med andra personer och familjer som lever med primär immunbrist. 

Ofta tar det lång tid innan en diagnos om primär immunbrist kan ställas. Det finns en lista med varningstecken som du kan vara uppmärksam på. Dessa är utformade av läkare med specialistkompetens inom immunbrist. 

Om du är diagnosticerad med Primär Immunbrist och har blivit anmäld till PIDCare kan du följa din behandling och hålla kolla på dina infektioner i Hälsodagboken. Inloggning får du av din klinik.   

Sekundär immunbrist

Det finns sjukdomar som kan ge sekundär immunbrist. Det kan vara efter en organtransplantation, efter vissa läkemedelsbehandlingar, njur- och tarmsjukdomar samt cytostatikabehandling vid olika blodcancer sjukdomar. Blodcancer är ett samlingsnamn för ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar. 

Om du lever med någon form av blodcancerdiagnos, ex. Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL), Lymfom och Myelom kan du få nedsatt produktion av antikroppar, immunglobulinbrist. När du har brist på immunglobuliner i kroppen kan du ibland få täta infektioner. 
 
Vill du veta mer om sekundär immunbrist i samband med blodcancer sjukdom finns det en patientförening, Blodcancerförbundet. Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående samt personal inom hematologi.  

 

Support och kontakt

Om du behöver hjälp, kontakta i första hand din behandlande läkare.

Vid produktsupport; immunsupport@infucare.se eller tel. 08 – 601 24 40