Hopp til hovedinnhold

Subkutan infusjonsbehandling

Subkutan metode ved administrasjon av legemiddel

Om subkutan metode

Legemiddel tilføres kroppen via det subkutane vevet i stedet for intravenøs administrering. Tilførselen kan foretas på forskjellige måter, via en infusjonspumpe eller manuelt (Rapid Push).

Fordeler med subkutan metode sammenlignet med intravenøs administrering 

  • Oppnår likeverdige IgG-nivåer(1)  
  • Økt livskvalitet(2)
  • Nytteverdi for samfunnet, helsevesenet og pasienten

Passer for behandling hjemme

Subkutan metode egner seg godt som egenbehandling, det vil si at pasienten utfører behandlingen sin hjemme, ved hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personlig assistent.   

  • Pasienten blir uavhengig av helsevesenet i sin hverdag, og kan utføre behandling på passende tidspunkt 
  • Pasienten behøver ikke å reise til sykehuset for behandling 
  • Pasienten risikerer ikke å få sykehusinfeksjoner 

 Har du spørsmål om våre produkter og deres anvendelse, er du varmt velkommen til å kontakte vår kundeservice via våre kontaktskjemaer. Vi svarer alltid i løpet av 24 timer, og som regel samme dag.

Historikk

Historisk sett har immunglobuliner blitt administrert både intramuskulært og intravenøst. Når pasientene tidligere fikk sin behandling, måtte de alltid dra til sykehuset. Subkutan infusjonsbehandling har økt i omfang, og å gi nettopp immunglobuliner i underhudsfettet har vært vellykket i flere tiår(3, 4).

Pasientgrupper

Hos Nordic Infucare har vi rettet oss mot pasienter, både barn og voksne med forskjellige diagnoser. Eksempler på diagnoser er: primær og sekundær immunsvikt, blodtransfusjonskrevende anemier, f.eks. talassemi, autoimmune tilstander med nevrologiske symptomer (CIDP) samt smertebehandling ved f.eks. palliativ behandling.  Vi har ansatte som er utdannet helsepersonell, med lang erfaring innen de ulike områdene. 

1. Chapel et al. The Comparison of the Efficacy and Safety of Intravenous Versus  Subcutaneous Immunoglobulin. Replacement Therapy, Journal of Clinical Immunology, Vol. 20, No. 2, 2000) 2. Gardulf et al. Immunoglobulin Treatment for Primary Antibody Deficiencies - Advantages of the Subcutaneous Route. Biodrugs 2007; 21 (2): 105-116 THERAPY REVIEW) 3. Gardulf et al. The life situations of patients with primary antibody deficiency untreated or treated with subcutaneous gammaglobulin infusions. Clin Exp Immunol 1993; 92:200-204 4. Gardulf et al. 1995. Subcutaneous immunoglobulin replacement in patients with primary antibody deficiencies: safety and costs. Lancet, vol 345, feb 11, 1995