Neria™ Infusionsset

Infusionsset med mjuk kanyl och stålkanyl

Neria™ infusionsset är användarvänliga och finns i flera utförande, med både mjuk kanyl och stålkanyl. Infusionsseten kan levereras med en till fyra grenar och har en integrerad hudvänlig häfta av non-woven polyester och akryl. Neria™ infusionsset har låg

neria™ singel - stålkanyl

Neria™ singel infusionsset är ett användarvänligt engrenat infusionsset med integrerad hudvänlig häfta. Infusionssetet har en dubbelslipad 27G stålkanyl som ger skonsamt 90° instick. Finns i fyra kanyllängder och har standard luerlockkoppling.

Neria™ singel infusionsset är stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, deferoxamin, morfin och apomorfin.

Artikelnummer neria™ singel – engrenat infusionsset Antal/fp
20 29 90* 6 mm nål med 60 cm slangset 29G 10 st/fp
20 29 92* 8 mm nål med 80 cm slangset 27G 10 st/fp
20 29 95* 10 mm nål med 80 cm slangset 27G 10 st/fp
73 48 40* 12 mm nål med 80 cm slangset 27G 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek).

neria™ multi - stålkanyl

Neria™ multi infusionsset är ett användarvänligt flergrenat infusionsset med integrerad hudvänlig häfta. Detta infusionsset har dubbelslipade 27G stålkanyler som ger skonsamt 90° instick.

Neria™ multi infusionsset är anpassat för större volymer och finns i tre kanyllängder. Välj mellan två till fyra subkutana instick.

Neria™ multi infusionsset är stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner.

Artikelnummer neria™ multi – 2-delat infusionsset Antal/fp
73 46 40* 8 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp
73 27 60* 10 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek).

Artikelnummer neria™ multi – 3-delat infusionsset Antal/fp
73 46 41* 8 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp
73 27 61* 10 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp
73 46 42* 12 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek).

Artikelnummer neria™ multi – 4-delat infusionsset Antal/fp
73 27 62* 10 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp
73 46 43* 12 mm nål med 90 cm slangset 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek).

neria™ guard - mjuk kanyl

Neria™ guard är ett delbart infusionsset med helautomatisk inserter och mjuk kanyl. Bra vid stickrädsla då nålen ej är synlig varken före, under eller efter instick.

Neria™ guard infusionsset har mjuk kanyl 23G med 90° insticksvinkel. Finns i två kanyllängder och har standard luerlockkoppling. Infusionssetet appliceras genom ett enkelt knapptryck, vilket gör den sticksäker och eliminerar oavsiktliga nålstick. Den överensstämmer med EU-förordningen för stickskydd(1).

Neria™ guard infusionsset är stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

Artikelnummer neria™ guard Antal/fp
73 86 76* 6 mm nål med 12 cm slangset 10 st/fp
73 87 40* 9 mm nål med 12 cm slangset 10 st/fp
91 22 68* 6 mm nål med 30 cm slangset 10 st/fp
91 22 69* 9 mm nål med 30 cm slangset 10 st/fp
73 81 40* 6 mm nål med 60 cm slangset 10 st/fp
73 81 41* 9 mm nål med 60 cm slangset 10 st/fp
73 81 42* 6 mm nål med 80 cm slangset 10 st/fp
73 81 43* 9 mm nål med 80 cm slangset 10 st/fp
91 22 70* 6 mm nål med 110 cm slangset 10 st/fp
91 22 71* 9 mm nål med 110 cm slangset 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek)

1. Directive 2010/32/EU - prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector. Latest update: 09/09/2020

neria™ soft - mjuk kanyl

Neria™ soft är ett delbart infusionsset med integrerad hudvänlig häfta och mjuk kanyl som passar både personer med lite eller mycket underhudsfett. Ett infusionsset som används bland annat vid palliativ vård och behandling av smärta samt subkutan rehydrering(1).

Neria™ soft infusionssetet har mjuk kanyl 23G med 20°- 45° insticksvinkel. Infusionssetet appliceras med greppvänligt tag med insticksnålens mandräng och har nålskydd efter instick. Neria™ soft finns i två kanyllängder och har standard luerlockkoppling.

Neria™ soft infusionsset är stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

Artikelnummer Neria soft Antal/fp
20 45 12* 13 mm nål med 30 cm slangset 10 st/fp
20 29 75* 13 mm nål med 60 cm slangset 10 st/fp
20 29 76* 13 mm nål med 80 cm slangset 10 st/fp
20 29 77* 13 mm nål med 110 cm slangset 10 st/fp
20 34 50* 17 mm nål med 60 cm slangset 10 st/fp

* Kan även förskrivas (hämtas på apotek)

1 Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: the neriaTM soft infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2012, vol 18, No 11