Hoppa till huvudinnehåll

Lenus Pro® pumpen

Implanterbart infusionssystem

Lenus Pro® -infusionssystemet med konstant flöde, består av en pump och en kateter som läggs in kirurgiskt under huden.

Ett implanterbart infusionssystem används när behandling med extern pump bedöms olämplig.

Man undviker härigenom till exempel många kateter relaterade infektioner (intravenös administrering) eller smärta vid instickningsställe (subkutan administrering).

Denna pump som är gjord av titan består av tre huvudkomponenter: en behållare för läkemedlet (reservoar), ett hål för påfyllningen av läkemedlet (påfyllningsport) och en kateterport.  Reservoarens storlek är lika med den mängd läkemedel som kan rymmas i pumpen.  

Pumpen drivs genom att en gas håller ett konstant tryck på reservoaren för att driva ut läkemedlet. Påfyllningsporten sitter mitt på pumpen. Vid påfyllning av pumpen injicerar PAH sköterskan in läkemedlet via huden genom ett membran i denna port. 

Pumpen har ett inbyggt larm som larmar med pipande ljud vid stopp i pumpflöde.