Hopp til hovedinnhold

Behandling av PAH

Informasjon for helsepersonell

 

Universitetssykehus i Norge som behandler PAH: OUS Rikshospitalet, Oslo, Haukeland Sykehus, Bergen, St. Olavs Hospital, Trondheim, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

I de aller fleste tilfellene vil man finne en underliggende grunn til pulmonal hypertensjon, og behandle årsaken.

Redusere motstanden i lungenes blodårer

Kunnskapen om den primære pulmonale hypertensjonen, og mulighetene for å behandle sykdommen, har økt betydelig de siste ti årene. Men sykdommen kan ennå ikke helbredes. Målet med behandlingen er å redusere motstanden i lungenes blodårer for å senke blodtrykket der, og dermed avlaste hjertet.

I dag finnes det spesifikke pulmonal hypertensjon-legemidler som lindrer symptomene og bedrer evnen til å anstrenge seg fysisk.

I tillegg til pulmonal hypertensjon-spesifikke legemidler, får de fleste pasienter også annen medisinsk behandling, for eksempel blodfortynnende legemidler for å redusere risikoen for blodpropp i de trange blodårene.

PAH-spesifikke legemidler skreddersydd individuelt. Vanlige alternativer er tabletter, men i utilstrekkelig virkning, slik at de kan kombineres eller erstattes av medikamenter tatt ved inhalering eller ved kontinuerlig infusjon subkutant eller intravenøst, i begge tilfeller, blir de stoffer doseres ved hjelp av en ekstern pumpe eller implanterbar pumpe*

For mer informasjon om pulmonal hypertensjon

Pulmonary Hypertension Association (PHA) Norway

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Informasjon om legemidler

Informasjon om implanterbar pumpe (PDF)

Vår støtte