Hopp til hovedinnhold

Parkinsons sykdom

Informasjon til pasienter

Parkinsons er en nevrologisk sykdom

Parkinsons sykdom er en nevrologisk sykdom som innebærer at nerveceller som produserer signalsubstansen dopamin kontinuerlig og langsomt forsvinner. Dopamin har stor betydning for hjernens styring av kroppsbevegelsene, og når disse nervecellene brytes ned reduseres muligheten til å kontrollere kroppens bevegelser. Sykdommen gir plager som langsomhet, skjelving og stivhet. Ikke sjelden er det først når symptomene blir problematiske at diagnosen Parkinsons sykdom stilles. Man kan derfor ha sykdommen i flere år uten å vite om det.

Per i dag finnes det ingen kurerende behandling av Parkinsons sykdom. De forskjellige behandlingsalternativene retter seg isteden mot å lindre symptomene og øke livskvaliteten. Hvis man opplever et forverret symptombilde kan det være tegn på at behandlingen må justeres eller skiftes ut. Det er viktig å selv skaffe seg kunnskap om sykdommen og forskjellige behandlingsmuligheter.

Symptomer

Symptomene ved Parkinson sykdom varierer mye fra person til person, men felles for alle personer med Parkinsons sykdom er problemer i bevegelsesorganene. Noen kan få flere symptomer samtidig, mens for andre kommer de smygende ett etter ett i en lengre periode. Noen har store plager med skjelving, mens andre ikke har skjelving i det hele tatt.

De første tegnene på sykdommen er som oftest skjelvinger under hvile, stivhet og problemer med å starte en bevegelse, og problemene begynner som oftest i den ene kroppshalvdelen, men oppstår etterhvert på den andre siden også.

Typiske Parkinson-symptomer er inndelt i to grupper, såkalte motoriske symptomer og såkalte ikke-motoriske symptomer.

Motoriske symptomer er blant annet langsomme bevegelser, skjelvinger og stive muskler. Det kan også bli vanskeligere å skrive, og stemmen kan bli tynnere og svakere.

Såkalte ikke-motoriske symptomer synes ikke like tydelig, men kan være meget plagsomme. Til disse symptomene hører blant annet depresjon, hukommelsesforstyrrelser, uro, nedstemthet, forstoppelse, langsommere tankevirksomhet, søvnforstyrrelser, problemer med å svelge, dårligere luktesans med mer.

Mange symptomer forverres av uro og stress, og forbedres med hvile og søvn.

Diagnose

Diagnose på Parkinsons sykdom stilles ut fra personens sykdomshistorie og gjennom en nevrologisk undersøkelse. Man bør be om å bli henvist til en nevrolog, som er spesialist på sykdommer med bevegelsesforstyrrelser.

Parkinsons sykdom kan ikke kureres, men symptomene kan behandles effektivt hos de aller fleste i mange år.

Å være pårørende

Å være pårørende til en person som har fått diagnosen Parkinsons sykdom kan oppleves som tungt og vanskelig. Sykdommen påvirker deg fordi den som er syk blir mer avhengig av andre. Det er fint om man skaffer seg informasjon om de legemidlene den som har Parkinsons sykdom bruker, blir med på legebesøk og forskjellige informasjonstreff som bl.a. Parkinsonforbundet arrangerer.

Anbefalt lesestoff for ytterligere informasjon rundt Parkinsons sykdom:

www.parkinson.no