Hyppää pääsisältöön

Tietoja Parkinsonin taudista

Tietoa potilaalle

Parkinsonin tauti on krooninen neurologinen sairaus.

Parkinsonin tauti on hermostosairaus, jossa hermovälittäjäaine dopamiinia tuottavat hermosolut kuolevat vähitellen ja hitaasti. Dopamiini on erittäin tärkeä, jotta aivot pystyisivät ohjaamaan kehon liikkeitä. Näiden hermosolujen vähentyessä kyky hallita liikkeitä heikkenee. Sairauden oireita ovat liikkeiden hidastuminen, lepovapina ja lihasjäykkyys. Usein Parkinsonin tauti diagnosoidaan vasta, kun oireet jo haittaavat elämää. Potilaalla voi olla sairaus useita vuosia hänen tietämättään.

Markkinoilla ei ole vielä Parkinsonin tautia parantavia hoitoja. Hoitovaihtoehtojen tavoitteena on sen sijaan oireiden lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen.

Se, että potilas kokee oireiden pahenevan, voi olla merkki siitä, että hoitoa täytyy säätää tai vaihtaa. Hänen itsensäkin kannattaa ottaa selvää sairaudesta ja erilaisista hoitomahdollisuuksista.

Oireet

Parkinsonin taudin oireet vaihtelevat potilaskohtaisesti, mutta kaikki sitä sairastavat kärsivät liikuntaelinvaivoista. Jotkut saavat samanaikaisesti useita oireita, joidenkin oireet ilmaantuvat salakavalasti pidemmällä ajanjaksolla. Toisille tuottaa suuria ongelmia vapina, kun taas toisilla sitä ei esiinny lainkaan.

Sairauden ensimmäisiä merkkejä ovat yleensä lepovapina, lihasjäykkyys sekä ongelmat liikkeen aloittamisessa. Ongelmat alkavat yleensä kehon toiselta puoliskolta, mutta siirtyvät vähitellen myös toiselle puoliskolle.

Parkinsonin taudin yleiset oireet jaetaan kahteen ryhmään: niin sanotut motoriset oireet ja ei-motoriset oireet.

Motorisiin oireisiin kuuluvat mm. hidastuneet liikkeet, vapina ja lihasjäykkyys. Myös kirjoittamisesta voi tulla vaikeaa, ja ääni voi kuulostaa hauraalta ja heikolta.

Ei-motoriset oireet eivät näy yhtä selvästi mutta voivat häiritä paljonkin. Näihin oireisiin kuuluvat mm. masennus, muistihäiriöt, rauhattomuus, alakuloisuus, hidastunut ajatustoiminta, nielemisvaikeudet ja heikentynyt hajuaisti.

Rauhattomuus ja stressi pahentavat monia oireita, kun taas lepo ja uni lievittävät niitä.

Diagnoosi

Parkinsonin taudin diagnoosin määritetään potilaan potilashistorian ja neurologisen tutkimuksen perusteella. Potilaan tulee pyytää lähete neurologille, joka on erikoistunut liikuntahäiriöitä aiheuttaviin sairauksiin.

Parkinsonin tauti ei parane, mutta useimpien oireita voidaan hoitaa tehokkaasti vuosien ajan.

Läheisille

Parkinson-diagnoosin saaneen henkilön läheisenä oleminen voi tuntua raskaalta ja vaikealta. Sairaus vaikuttaa myös sinuun, koska potilaan riippuvuus muista ihmisistä lisääntyy. Siksi sinun kannattaa hankkia tietoja potilaan käyttämistä Parkinson-lääkkeistä, mennä hänen mukaansa lääkärin vastaanotoille ja erilaisiin tiedotus tilaisuuksiin joita mm. Parkinson-liitto järjestää

Suositeltavaa lisälukemista Parkinsonin taudista

www.parkinson.fi