Hyppää pääsisältöön

Yhteistyö ja tukeminen

Tuki potilasjärjestöille ja terveydenhuollon organisaatioille

2022

Parkinson-liito

 • Parkinsonliiton yrityskannattajajäsenyys, vuosimaksu 2 000 €.

  Yrityskannattajajäsenyys sisältää ¼ sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessä (arvo 700 €), lehden vuosikerran (4 numeroa, arvo 45 €) sekä näkyvyyden Parkinsonliiton www-sivuilla Yrityskannattajajäsen-listalla.
 • Parkinsonin päivän 11.4.2022 webinaarin tukeminen

  Parkinsonin taudin tietoisuuskuukauden päätapahtuma, Parkinsonin päivä on 11.4.2022, jolloin Parkinsonliitto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa webinaarin. Nordicinfu Care tukee tapahtumaa maksamalla asiantuntijapalkkion (erikoislääkärin luento, noin 500 euroa).
 • Edenneen Parkinsonin taudin -informaatiotilaisuuksien tukeminen viidellä paikkakunnalla

  Nordicinfu Care tukee Parkinsonliiton alueellisten tapahtumien järjestämistä viidellä paikkakunnalla. Tilaisuuksissa on yhteensä noin 100 osallistujaa koronarajoitukset huomioiden. Kullakin paikkakunnalla kustannukset muodostuvat seuraavasti: noin 300 euron tila- ja tarjoilukustannukset sekä noin 300 euron luentopalkkio. Nordicinfu Caren tuki on yhteensä noin 3 000 euroa. Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Avoimien Parkinson -yleisöluentotilaisuuksien asiantuntijaluennot

  NordicInfu Care voi tukea sekä liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson-yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen NordicInfu Caren edustajan kanssa.
 • Muut yhteistyömuodot

  Nordininfu Care on avoin myös muille yhteistyömuodoille (kirjoittaja- ja luentopalkkiot, tapahtumien tukeminen ym.). Niistä sovitaan erikseen Nordicinfu Caren edustajan kanssa.

2021

Parkinson-liito

 • NordicInfu Care on Parkinsonliiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisältää ¼ sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessä (arvo 700 €) ja lehden vuosikerran 4 numeroa (arvo 45 €).
 • NordicInfu Care tukee sekä liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson-yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen NordicInfu Caren edustajan kanssa.
 • Edenneen Parkinsonin taudin hoitomuodot -artikkelin laatiminen Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehteen. Kirjoittajapalkkio 600 €.
 • Nordic Infucare tukee Maailman Parkinson-päivän 13.4.2021 verkkotilaisuutta neurologin luennosta aiheutuvista kuluista 500 €
 • Mahdollisuuksien mukaan Nordic Infucare osallistuu Pohjoismaisen Parkinson-neuvoston etäkokoukseen, joka järjestetään 19.-20.5.2021 Zoomin-välityksellä. kokoukseen.
 • Aloitetaan yhteistyöneuvottelut Parkinsonliiton ja Abbvien kanssa Edenneen Parkinsonin taudin tietopäivien toteuttamiseksi.

2020

Parkinson-liito

 • Nordiclnfu Care on Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisaltää 1⁄4 sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessa (arvo 700 €) ja lehden vuosikerran 4 numeroa (arvo 45 €).
 • Nordiclnfu Care tukee seka liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen Nordiclnfu Caren edustajan kanssa.
 • Tuki Parkinson-liiton järjestamälle hoitajille tarkoitetun kutsukoulutuksen toteutukseen verkon välityksella 3 x 45 min. (15.9. neurologi/hoito ja lääkitys, 22.9. hoitaja/lääkitys, ravitsemus ja kuntouttava hoitotyö) ja 29.9. fysioterapeutti/toimintakykyä tukeva avustaminen ja avustamisen ergonomia) 500 €.
 • Edenneen Parkinsonin taudin hoitomuodot -artikkelin laatiminen Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehteen. Kirjoittajapalkkio 600 €.
 • Mahdollisuuksien mukaan Nordic lnfucare osallistuu Pohjoismaisen Parkinsonneuvoston syyskuussa Helsingissä pidettävään kokoukseen.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Vuoden 2020 aikana NordicInfu Care AB tukee Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:tä 1500 eurolla. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossaurauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • päivitys yhdistyksen kotisivuille SoConnect+-pumpusta
 • osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
 • Postituksen tukeminen jäsenistölle noin 600 EUR (tuki ei sisälly 1500 EUR)

2019

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care on Parkinsonliiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisältää 1/4 yritysmainoksen Parkinson-postia-lehdessä. Lehden 2/2019 numerosta lähtien lehden nimi on Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehti (arvo 700 €) ja lehden 4 numeroa/vuosi (arvo 45 €).
 • Artikkeli edenneen Parkinsonin taudin hoitovaihtoehdoista. Tietoisuuden lisääminen eri hoitovaihtoehdoista ja miksi jotain vaihtoehtoja ei kenties voida tarjota. Asiantuntijana käytetään neurologia. Tuki Parkinsonliitolle on 1 300 €.
 • NordicInfu Care tukee avoimen Parkinson yleisötilaisuuden luento-osuutta.
 • Keskusteltiin alustavasti vuoden 2020 maailman Parkinson-paivän isompaan tapahtumaan osallistumisesta. Tapahtumaa aloitetaan työstämään alkusyksystä v. 2019. Mahdollisesta tuesta sovitaan myöhemmin.

2018

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on

  1 000 Euroa, sisältää 1/4 sivun yritysmainoksen Parkinson-postia-lehdessä (arvo 700 Euroa) ja Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi (arvo 45 Euroa).
 • NordicInfu Care tukee Parkinson-liiton järjestämää Maailman Parkinson-päivän 11.4 yleisötilaisuuden luento-osuutta ja sen verkkolähetystä enintään 500 Eurolla.
 • Edenneen Parkinsonin taudin ja sen hoitoa käsittelevän artikkelin kirjoittaminen. Asiantuntijana käytetään neurologia. Tuki Parkinson-liitolle on 1 300 Euroa.Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Vuoden 2018 aikana NordicInfu Care tukee Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:tä

1 500 Eurolla. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossaurauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Tuki kattaa seuraavat kulut: 

 • Yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu yrityksen edustamista pumpuista yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
 • Yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen oppaassa

NordicInfu Care ja Immuunipuutosyhdistys voivat tehdä muutakin yhteistyötä vuonna 2018, mutta 1 500 Euron tuki kattaa myös tämän yhteistyön.

2017

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.
 • Yleisötilaisuus Maailman Parkinson-päivänä 11.4. Finlandia-talolla. NordicInfu Care tukee Parkinson-liiton järjestämää yleisötilaisuutta Parkinsonin kuvaamisen 200-vuotisjuhlana 2400 €.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Tuki kattaa seuraavat kulut

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Lisäksi Nordic Infucare ostaa yhdistykseltä näyttelytilaa yhdistyksen järjestämässä Pohjoismaisessa immuunipuutospotilaiden yhdistysten konferenssissa 19.-21.05.2017 ja ostaa myös mainostilaa tämän konferenssin ohjelmalehtisestä. Näyttelytilan ja mainoksen yhteishinta on 2000 euroa. Nordic Infucare saa osallistua kaikkiin kyseisen konferenssin tapahtumiin

2016

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys ½ sivu ilmoitus Parkinson-postia lehden sisäsivulla 1300€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland tukee Parkinson-liiton toimittaman Harvinaiset parkinsonismi-sairauden oppaan painatusta 1000,00 eurolla.

Oppaaseen painetaan NordicInfu Caren logo ja yhteystiedot.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin

2015

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla 
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin

2014

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€

Barndiabetesfonden 2023