Hyppää pääsisältöön

Yhteistyö ja tukeminen

Tuki potilasjärjestöille ja terveydenhuollon organisaatioille

2023

Liikehäiriösairauksien liitto

- Liikehäiriösairauksien liiton yrityskannattajajäsenyys, vuosimaksu 2000 € Yrityskannattajajäsenyys sisältää ¼ sivun yritysmainokset Hermolla-lehdessä (4 numeroa/vuosi, liikehäiriösairauksien erikoislehti) sekä näkyvyys www.liikehairio.fi/ -sivuilla yrityskannattajajäsenet-kohdassa.

Pumppukahvilat, Parkinson-päivän webinaari, asiantuntija- ja järjestötilaisuudet sekä muut yhteistyömuodot Nordic Infucare tukee seuraavia toimintoja max 2000 €:lla vuonna 2023: 

- alueelliset ’pumppukahvilat’ max viidellä paikkakunnalla seuraavasti: tila- ja tarjoilukulut, luentopalkkiot. Tuki maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan.

- pitkään Parkinsonin tautia sairastaneiden opas uusitaan. Nordic Infucare osallistuu maksamalla asiantuntijapalkkion.

- Parkinsonin taudin tietoisuuskuukauden päätapahtuma Parkinsonin päivän webinaari pidetään 19.4.2023, jolloin Liikehäiriösairauksien liitto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa webinaarin (erikoislääkärin tai vastaavan luento, noin 500 €). 

Muu yhteistyö Muusta yhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.    

2022

Parkinson-liito

Parkinsonliiton yrityskannattajajäsenyys, vuosimaksu 2 000 €.

Yrityskannattajajäsenyys sisältää ¼ sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessä (arvo 700 €), lehden vuosikerran (4 numeroa, arvo 45 €) sekä näkyvyyden Parkinsonliiton www-sivuilla Yrityskannattajajäsen-listalla.

Parkinsonin päivän 11.4.2022 webinaarin tukeminen

Parkinsonin taudin tietoisuuskuukauden päätapahtuma, Parkinsonin päivä on 11.4.2022, jolloin Parkinsonliitto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa webinaarin. Nordicinfu Care tukee tapahtumaa maksamalla asiantuntijapalkkion (erikoislääkärin luento, noin 500 euroa).

Edenneen Parkinsonin taudin -informaatiotilaisuuksien tukeminen viidellä paikkakunnalla

Nordicinfu Care tukee Parkinsonliiton alueellisten tapahtumien järjestämistä viidellä paikkakunnalla. Tilaisuuksissa on yhteensä noin 100 osallistujaa koronarajoitukset huomioiden. Kullakin paikkakunnalla kustannukset muodostuvat seuraavasti: noin 300 euron tila- ja tarjoilukustannukset sekä noin 300 euron luentopalkkio. Nordicinfu Caren tuki on yhteensä noin 3 000 euroa. Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Avoimien Parkinson -yleisöluentotilaisuuksien asiantuntijaluennot

NordicInfu Care voi tukea sekä liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson-yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen NordicInfu Caren edustajan kanssa.

Muut yhteistyömuodot

Nordininfu Care on avoin myös muille yhteistyömuodoille (kirjoittaja- ja luentopalkkiot, tapahtumien tukeminen ym.). Niistä sovitaan erikseen Nordicinfu Caren edustajan kanssa.

2021

Parkinson-liito

 • NordicInfu Care on Parkinsonliiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisältää ¼ sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessä (arvo 700 €) ja lehden vuosikerran 4 numeroa (arvo 45 €).
 • NordicInfu Care tukee sekä liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson-yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen NordicInfu Caren edustajan kanssa.
 • Edenneen Parkinsonin taudin hoitomuodot -artikkelin laatiminen Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehteen. Kirjoittajapalkkio 600 €.
 • Nordic Infucare tukee Maailman Parkinson-päivän 13.4.2021 verkkotilaisuutta neurologin luennosta aiheutuvista kuluista 500 €.
 • Mahdollisuuksien mukaan Nordic Infucare osallistuu Pohjoismaisen Parkinson-neuvoston etäkokoukseen, joka järjestetään 19.-20.5.2021 Zoomin-välityksellä. kokoukseen.
 • Aloitetaan yhteistyöneuvottelut Parkinsonliiton ja Abbvien kanssa Edenneen Parkinsonin taudin tietopäivien toteuttamiseksi.

2020

Parkinson-liito

 • Nordiclnfu Care on Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisaltää 1⁄4 sivun yritysmainoksen Hermolla liikehäiriösairauksien erikoislehdessa (arvo 700 €) ja lehden vuosikerran 4 numeroa (arvo 45 €).
 • Nordiclnfu Care tukee seka liiton että jäsenyhdistyksien avoimien Parkinson yleisötilaisuuksien asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksien tuesta on sovittava etukäteen Nordiclnfu Caren edustajan kanssa.
 • Tuki Parkinson-liiton järjestamälle hoitajille tarkoitetun kutsukoulutuksen toteutukseen verkon välityksella 3 x 45 min. (15.9. neurologi/hoito ja lääkitys, 22.9. hoitaja/lääkitys, ravitsemus ja kuntouttava hoitotyö) ja 29.9. fysioterapeutti/toimintakykyä tukeva avustaminen ja avustamisen ergonomia) 500 €.
 • Edenneen Parkinsonin taudin hoitomuodot -artikkelin laatiminen Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehteen. Kirjoittajapalkkio 600 €.
 • Mahdollisuuksien mukaan Nordic lnfucare osallistuu Pohjoismaisen Parkinsonneuvoston syyskuussa Helsingissä pidettävään kokoukseen.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Vuoden 2020 aikana NordicInfu Care AB tukee Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:tä 1500 eurolla. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossaurauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • päivitys yhdistyksen kotisivuille SoConnect+-pumpusta
 • osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
 • Postituksen tukeminen jäsenistölle noin 600 EUR (tuki ei sisälly 1500 EUR)

2019

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care on Parkinsonliiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on 1 000 €, sisältää 1/4 yritysmainoksen Parkinson-postia-lehdessä. Lehden 2/2019 numerosta lähtien lehden nimi on Hermolla - liikehäiriösairauksien erikoislehti (arvo 700 €) ja lehden 4 numeroa/vuosi (arvo 45 €).
 • Artikkeli edenneen Parkinsonin taudin hoitovaihtoehdoista. Tietoisuuden lisääminen eri hoitovaihtoehdoista ja miksi jotain vaihtoehtoja ei kenties voida tarjota. Asiantuntijana käytetään neurologia. Tuki Parkinsonliitolle on 1 300 €.
 • NordicInfu Care tukee avoimen Parkinson yleisötilaisuuden luento-osuutta.
 • Keskusteltiin alustavasti vuoden 2020 maailman Parkinson-paivän isompaan tapahtumaan osallistumisesta. Tapahtumaa aloitetaan työstämään alkusyksystä v. 2019. Mahdollisesta tuesta sovitaan myöhemmin.

2018

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu on

  1 000 Euroa, sisältää 1/4 sivun yritysmainoksen Parkinson-postia-lehdessä (arvo 700 Euroa) ja Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi (arvo 45 Euroa).
 • NordicInfu Care tukee Parkinson-liiton järjestämää Maailman Parkinson-päivän 11.4 yleisötilaisuuden luento-osuutta ja sen verkkolähetystä enintään 500 Eurolla.
 • Edenneen Parkinsonin taudin ja sen hoitoa käsittelevän artikkelin kirjoittaminen. Asiantuntijana käytetään neurologia. Tuki Parkinson-liitolle on 1 300 Euroa.Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Vuoden 2018 aikana NordicInfu Care tukee Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:tä

1 500 Eurolla. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossaurauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Tuki kattaa seuraavat kulut: 

 • Yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu yrityksen edustamista pumpuista yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
 • Yhtiön logon julkaiseminen yhdistyksen oppaassa

NordicInfu Care ja Immuunipuutosyhdistys voivat tehdä muutakin yhteistyötä vuonna 2018, mutta 1 500 Euron tuki kattaa myös tämän yhteistyön.

2017

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.
 • Yleisötilaisuus Maailman Parkinson-päivänä 11.4. Finlandia-talolla. NordicInfu Care tukee Parkinson-liiton järjestämää yleisötilaisuutta Parkinsonin kuvaamisen 200-vuotisjuhlana 2400 €.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Tuki kattaa seuraavat kulut

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Lisäksi Nordic Infucare ostaa yhdistykseltä näyttelytilaa yhdistyksen järjestämässä Pohjoismaisessa immuunipuutospotilaiden yhdistysten konferenssissa 19.-21.05.2017 ja ostaa myös mainostilaa tämän konferenssin ohjelmalehtisestä. Näyttelytilan ja mainoksen yhteishinta on 2000 euroa. Nordic Infucare saa osallistua kaikkiin kyseisen konferenssin tapahtumiin

2016

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys ½ sivu ilmoitus Parkinson-postia lehden sisäsivulla 1300€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland tukee Parkinson-liiton toimittaman Harvinaiset parkinsonismi-sairauden oppaan painatusta 1000,00 eurolla.

Oppaaseen painetaan NordicInfu Caren logo ja yhteystiedot.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin

2015

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€
 • NordicInfu Care AB, Filial Finland on Suomen Parkinson-liiton yrityskannattajajäsen, vuosimaksu 300€. sisältää Parkinson-postia-lehden 4 numeroa/vuosi.

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry

Tuki Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry:lle 1000€. Tuki on tarkoitettu avustuksena yhdistyksen jäsenten mahdollisuudelle jakaa keskenään tärkeää tietoa immuunipuutossairauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuki kattaa seuraavat kulut:

 • NordicInfu Care AB:n logon julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla
 • Oma sivu Crono-pumpusta yhdistyksen kotisivuilla 
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin

2014

Parkinson-liitto

 • NordicInfu Care AB, Filial Finland yritys kokosivu ilmoitus Parkinson-postia lehdessä 2400€

Barndiabetesfonden 2023