Hyppää pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö käyttäjille

Tietosuojaseloste

NordicInfu Care AB (yritystunnus 556649–1790; ”Nordic Infucare” tai ”me”) huolehtii henkilötietojesi käsittelystä¹ tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme tuotteidemme käyttäjien henkilötietoja ja mitä käsittelyä koskevia oikeuksia sinulla on.

Nordic Infucare on osa Air Liquide -konsernia. Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä, tai haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme sinua käyttämään tämän linkin kaavaketta https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr. Tietosuojavastaavan postiosoite on: Laurence Thomazeau, Data Protection Officer, 75 quai d’Orsay - 75007 Paris, France.

¹ Henkilötietoja ovat kaikki sinua koskevat tiedot, kuten nimesi, puhelinnumerosi ja terveystietosi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Nordic Infucaren jakelemia tuotteita koskevien yhteydenottojen käsittely

Jos otat meihin yhteyttä puhelimitse tai esität meille kysymyksiä, käsittelemme henkilötietojasi vain siinä tapauksessa, että tilanne vaatii meitä ottamaan sinuun yhteyttä myöhemmin. Käsittelemme nimeäsi ja tilanteen mukaan joko puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi. Jos otat yhteyttä puhelimitse, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi. Tietojasi käsitellään, kunnes asiasi on loppuun käsitelty.

Tilausten käsittely

Kun teet tilauksen Nordic Infucarelta, käsittelemme tilauksesi hoitamista varten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja tilaamiasi tuotteita koskevia tietoja. Jos ilmoitat olevasi alle 18-vuotias, käsittelemme myös tätä tietoa sekä huoltajasi nimeä.

Maksusuorituksesi hallinnoimista varten käsittelemme meille luovuttamiasi maksutietoja. Jos maksat laskulla, käsittelemme myös henkilötunnustasi, jotta voimme veloittaa saatavamme oikealta henkilöltä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sinun ja Nordic Infucaren välisen ostosopimuksen toteuttaminen. Henkilötunnuksesi käsittelyn perusteena on, että ostoksen maksaja on voitava tunnistaa luotettavasti. Saatamme käsitellä henkilötunnustasi myös tarkistaaksemme luottotietosi.

Tietojasi käsitellään, kunnes maksu on suoritettu.

Tuotteiden toimitus

Kun lähetämme tilaamasi tuotteen, käsittelemme tuotteen toimittamista varten nimeäsi, postiosoitettasi ja puhelinnumeroasi. Käsittelyn oikeusperusteena on sinun ja Nordic Infucaren välisen, tuotteen toimitusta koskevan sopimuksen toteuttaminen. Tietojasi käsitellään tähän tarkoitukseen aktiivisesti, kunnes tuotteet on toimitettu sinulle. Tietojasi käsitellään myös jäljitettävyyden varmistamiseksi (katso seuraava kohta).

Toimitustietojen säilyttäminen jäljitettävyyden varmistamiseksi

Säilytämme tietoja sinulle toimitetuista tuotteista ja toimituksista kymmenen (10) vuotta uusimman tuotteen markkinoille tulosta sellaisten tuoteturvallisuuspoikkeamien varalta, jotka vaativat yhteydenottoa käyttäjiin. Henkilötietojen säilytyksen oikeusperusteena on lakisääteisen velvoitteemme noudattaminen.

Reklamaatioiden käsittely, nimettömät ilmoitukset valmistajille reklamaatioista tai tuotteisiin liittyvistä tapahtumista

Jos otat meihin yhteyttä reklamaation tai tuotteeseen liittyvän tapahtuman vuoksi, käsittelemme tietojasi ilmoittaessamme siitä edelleen tuotteen valmistajalle. Käsittelyn oikeusperusteena on Ruotsin lain lääketieteellistä tekniikkaa koskevaan asetukseen (medicintekniska förordningen) perustuvan velvoitteemme noudattaminen. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme nimeäsi ja meille luovuttamiasi yhteystietoja, tietoja tapahtuneesta, ikäryhmästäsi ja sukupuolestasi sekä tuotteen sarjanumeroa. Saatamme käsitellä myös terveydentilaasi koskevia tietoja tai muita arkaluontoisia tietoja, kuitenkin vain siinä tapauksessa, että annat käsittelyyn suostumuksesi. Tietoja käsitellään kymmenen (10) vuotta siitä, kun tuotteista uusin on tullut markkinoille.

Tiedot luovutetaan valmistajalle pseudonymisoituina, mikä tarkoittaa, ettemme luovuta nimeäsi tai muita tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa. Kun tietoja luovutetaan tuotteidemme valmistajille, oikeusperusteena on lääketieteellistä tekniikkaa koskevan asetuksen mukaisen velvoitteemme noudattaminen.

Pakottavan kirjanpitolainsäädännön noudattaminen

Käsittelemme kirjanpitolainsäädännön mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi nimeäsi ja tietoja tilaamastasi tuotteesta, ja käsittelyn oikeusperusteena on tällöin lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen. Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kulloisenkin kirjanpitolainsäädännön mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi, mikä Ruotsin lainsäädännön mukaan merkitsee, että henkilötietoja sisältävää aineistoa on säilytettävä seitsemän vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kyseinen tilikausi on päättynyt.

Ostostesi käsittely ja tuotteiden toimittaminen edellyttää, että luovutat Nordic Infucarelle eräitä henkilötietojasi. Ellet luovuta tietoja, emme voi toimittaa tuotteita sinulle emmekä toteuttaa lain vaatimuksia.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot suoraan sinulta tai täydentävinä tietoina sinua hoitavalta sairaalalta, jolta voidaan hankkia tietoja myös kirjallisesti.

Henkilötietoja käsittelevät tahot

Henkilötietojesi ensisijainen käsittelijä on Nordic Infucare. Eräissä tapauksissa luovutamme henkilötietojasi myös ulkopuolisille.

  • Luovutamme henkilötietojasi IT-palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät tietoja puolestamme sen varmistamiseksi, että IT-järjestelmät toimivat hyvin ja turvallisesti.
  • Jos otat meihin yhteyttä puhelimitse asiakastukemme tavanomaisen aukioloajan jälkeen, henkilötietojasi käsittelevät alihankkijamme, jotka hoitavat asiakastukea puolestamme aukioloajan ulkopuolella.
  • Jos haluat, että sinulle lähetetään korvaava tuote, luovutamme henkilötietojasi varastoa ja jakelua hoitavalle alihankkijallemme, joka käsittelee tietojasi puolestamme tuotteiden jakelua varten.
  • Jos maksat laskulla, luovutamme henkilötietojasi laskutuspalveluntarjoajallemme.
  • Jos tarkistamme luottotietosi, luovutamme henkilötietojasi luottotietopalveluita tarjoavalle yritykselle.
  • Jos teet reklamaation tai ilmoitat tuotteeseen liittyvästä tapahtumasta, luovutamme tuotteen valmistajalle tietoja tapahtuneesta (mukaan luettuna mahdollinen reaktio tai terveystieto), tiedot sukupuolestasi ja iästäsi tai ikäryhmästäsi sekä tuotteen tiedot. Emme luovuta nimeäsi emmekä muita tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa suoraan.
  • Luovutamme henkilötietojasi Pohjoismaiden terveysviranomaisille, mikäli laki sitä vaatii.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nordic Infucare ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos kuitenkin reklamoit tuotteesta tai ilmoitat tuotteeseen liittyvästä tapahtumasta, voimme siirtää henkilötietojasi tuotteen valmistajalle pseudonymisoituina. Tällöin emme siirrä nimeäsi emmekä muita tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa suoraan. Nordic Infucaren on ilmoitettava reklamaatioista ja tuotteisiin liittyvistä tapahtumista valmistajille lain nojalla. Tämän vuoksi henkilötietojasi saatetaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos valmistaja toimii siellä.

Siirrämme tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Siirto voi perustua Euroopan komission päätöksiin tai vakiosopimuslausekkeisiin taikka Privacy Shield -järjestelmään.

Jos haluat kysyä henkilötietojesi luovuttamisesta tai saada tiedon käyttämistämme asianmukaisista suojatoimista, voit ottaa meihin yhteyttä.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi

Sinulla on henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksia, joista kerromme seuraavassa. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin tämän selosteen alkupuolella mainittuun osoitteeseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus. Peruutus tulee voimaan heti ilmoitettuasi siitä.

Oikeus tiedonsaantiin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä tieto siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Näitä tietoja ovat esimerkiksi käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltävät henkilötietoryhmät. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoista.

Voit pyytää tietoja ottamalla yhteyttä meihin tämän selosteen alkupuolella mainittuun osoitteeseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus mahdollisten virheellisten henkilötietojen oikaisuun ja oikeus pyytää meitä täydentämään puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) ja käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tietyin edellytyksin. Edellytykset täyttyvät esimerkiksi, jos henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, tai jos peruutat käsittelyn oikeusperusteena olleen suostumuksesi eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Edellytykset täyttyvät esimerkiksi, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai, mikäli tietojasi käsitellään lainvastaisesti, vastustat tietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on aina oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Valitus toimitetaan ensisijaisesti sen EU- tai ETA-jäsenmaan viranomaiselle, jossa asut tai työskentelet vakituisesti tai jonka voimassa olevia tietosuojalakeja ja -määräyksiä epäilet käsittelyn rikkovan. Ruotsissa toimivaltainen viranomainen on Datainspektionen. Valitusoikeus ei vaikuta muihin hallinnollisiin muutoksenhakukeinoihisi tai oikeussuojakeinoihisi.

NordicInfu Care AB on hyväksynyt tämän tietosuojaselosteen 15 toukokuu 2020.