Hoppa till huvudinnehåll
Bild på barn

Kronisk Smärta

Kampen om ett smärtfritt liv

Nordic Infucare tillhandahåller system för elektrisk ryggmärgsstimulering med fokus på följsamhet vid behandlingen av kronisk och långvarig smärta.

Tio procent av svensk befolkningen lider av långvarig smärta. Det motsvarar nästan 60 procent av alla långtidssjukskrivningar i Sverige. Smärta innebär lidande på många plan. Den kan ge såväl fysiska som psykiska problem: huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och depression.

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta är smärta som kvarstår efter den vanliga återhämtningsperioden, eller som uppstår tillsammans med ett kroniskt hälsotillstånd, såsom artrit. Kronisk smärta kan vara intermittent eller kontinuerligt och kan påverka människor till den grad att de inte kan arbeta, äta ordentligt, delta i fysisk aktivitet, eller njuta av livet.

Kronisk smärta betraktas som ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan och bör behandlas.

Kronisk smärta involverar alla aspekter av en människas liv, och därför innehåller den mest effektiva behandlingen inte bara lindring av symptom, men även andra typer av stöd.

Ryggmärgsstimulering effektiv vid kronisk smärta

Ryggmärgstimulering är en smärtlindringsmetod som har använts sedan sjuttiotalet. Det finns idag stor erfarenhet av att behandlingsmetoden fungerar. Det är en behandling som kan användas vid olika typer av smärta. Bäst effekt har man på nervsmärta till följd av skada eller sjukdom i nervsystemet. Spinal Cord Stimulation (SCS) är en av flera benämningar för ryggmärgsstimulering. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Nordic Infucare tillhandahåller Algovita® SCS System, för ryggmärgsstimulering. Våra motiverade och hängivna team erbjuder support till sjukvården och patienter. Supporten innebär att på ett tryggt och säkert sätt optimera behandling för patienter med kronisk- eller långvarig smärta.