Hoppa till huvudinnehåll
Bild på vårdpersonal

Support

Förfrågningar eller information om våra produkter och tjänster? Vänligen kontakta oss!

Information om vår support vid Parkinsons sjukdom

Support

Eftersom det finns ett behov av att öka patientsäkerheten samt sakkunskapen hos hälso- och sjukvården avseende framförallt pump, pen och infusionsset har Nordic Infucare utvecklat ett supportprogram.

 

Infucares Supportprogram

Vården och supporten under supportprogrammet utförs av vårdbolaget Adxto Care AB.

Samarbetsprojektet syftar till att säkerställa en patientsäker och optimerad behandling samt att ge patienten och eventuell närstående ökad kunskap omLecigon samt Dacepton med tillhörande penna eller pump och infusions-set.

Supporten erbjuds från det att beslut om behandling med Lecigon eller Dacepton har tagits och fortsätter så länge patienten står på behandlingen.  

Samarbetsprojektet syftar till att, genom utbildning av och support till patient, närstående och personal runt patienten, öka patientens följsamhet vid behandling med Lecigon eller Dacepton.  

Samarbetsprojektet syftar också till att Kliniken ska få ökad kunskap avseende Lecigon eller Dacepton och tillhörande pump, pen och infusions-set.

Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Lecig support

Telefonnummer: 020-22 55 20

Mailadress: support-lecig@adxto.com

D-mine support

Telefonnummer:  020-25 88 00

Mailadress: d-mine-support-se@adxto.com