Hoppa till huvudinnehåll
Bild på vårdpersonal

D-mine support

Förfrågningar eller information om våra produkter och tjänster? Vänligen kontakta oss!

Information om vår support till patienter vid Parkinsons sjukdom

D-mine support

Eftersom det finns ett behov av att öka patientsäkerheten samt sakkunskapen hos hälso- och sjukvården avseende framförallt pump, pen och infusionsset har Nordic Infucare utvecklat ett program betecknat D-mine Supportprogram.

Parterna avser att gemensamt genomföra D-mine Supportprogram inom ramen för ett särskilt vårdutvecklingsprojekt.

Infucares Supportprogram

Vården och supporten under supportprogrammet utförs av vårdbolaget Adxto Care AB.

Samarbetsprojektet syftar till att säkerställa en patientsäker och optimerad behandling samt att ge patienten och eventuell närstående ökad kunskap om Dacepton med tillhörande penna eller pump och infusions-set.

Supporten erbjuds från det att beslut om behandling med Dacepton har tagits och fortsätter så länge patienten står på behandlingen.  

Samarbetsprojektet syftar till att, genom utbildning av och support till patient, närstående och personal runt patienten, öka patientens följsamhet vid behandling med Dacepton.  

Samarbetsprojektet syftar också till att Kliniken ska få ökad kunskap avseende Dacepton och tillhörande pump, pen och infusions-set.

Kontakta oss för mer information. Telefonsupporten är öppen alla helgfria vardagar kl. 8.00 - 17.00: Ring 020-25 88 00 eller maila till: d-mine-support-se@adxto.com

Länkar för mer information

Parkinsonförbundet

Neuroförbundet

Parkinsonguiden