Hoppa till huvudinnehåll
Support employee

Vår support

Förfrågningar eller information om våra produkter och tjänster? Vänligen kontakta oss!

Kontaktuppgifter för ytterligare information om våra produkter och tjänster

NordicInfu Care tillhandahåller läkemedel, infusionspumpar & tillbehör med fokus på följsamhet för hela behandlingen av PAH. 

Kontakta Produktchef Päivi Koistinen (paivi.koistinen@infucare.se) för mer information om pumpar för subkutan och intravenös behandling av PAH. 

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig är det viktigt för oss att veta vilken produkt du behöver hjälp med och vad ditt ärende gäller. Vi besvarar meddelanden senast nästkommande arbetsdag. 

Om du har frågor om din sjukdom, kontakta din ansvariga läkare på sjukhuset som ordinerat din behandling.