Hoppa till huvudinnehåll

Om immunbrist

Information för vårdpersonal

Immunförsvarets olika delar kan ha brister eller vara felaktiga. Detta kan resultera i någon form av immunbristsjukdom.

Immunbrist kan vara primär, oftast medfödd, eller sekundär, förvärvad på grund av bakomliggande sjukdom.

Vid immunbrist fungerar inte immunförsvaret som det ska. Man saknar eller har för lite antikroppar. Antikroppar är en viktig del av immunförsvaret.

Om ditt immunförsvar fungerar dåligt är det vanligt att man drabbas av utdragna och återkommande luftvägsinfektioner. Symtomen varierar beroende på svårighetsgrad och vilken diagnos det gäller.  

För att behandla personer med primär eller sekundär immunbrist tillförs antikroppar, immunglobuliner. Immunglobuliner kommer i flytande form och kan tillföras kroppen på olika sätt.  

Immunglobulinbehandling syftar till att ersätta bristen på antikroppar och stärker immunförsvaret. På så sätt minskar risken för svåra infektioner.

Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta oss på immunsupport@infucare.se eller tel. 08–601 24 40.

Primär immunbrist

Primär immunbrist är ofta medfödd och beror på att kroppen har svårt att producera antikroppar. Just nu känner man till ca 300 olika primära immunbristsjukdomar. Sjukdomarna är medfödda men kan bryta ut när som helst i livet. De vanligaste formerna av primär immunbrist är antikroppsbrister såsom IgA-brist och IgG-subklassbrist. 
 
Ofta tar det lång tid innan en diagnos som primär immunbrist kan ställas. Det finns en lista med varningstecken rörande både barn och vuxna. Dessa är utformade av läkare med specialistkompetens inom området. 

PIO, är en patientorganisation som riktar sig till personer med medfödd immunbrist, dess anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade. Ta gärna kontakt- och hänvisa dina patienter till PIO, som har en bred och samlad kunskap och som aktivt samarbetar med sjukvården.  

Sekundär immunbrist

Immunbristsjukdom kan vara sekundär beroende på olika sjukdomar. Det kan bero på att immunförsvaret är försvagat efter en organtransplantation, efter vissa läkemedelsbehandlingar, njur- och tarmsjukdomar samt cytostatikabehandling vid olika blodcancer sjukdomar. Blodcancer är ett samlingsnamn för ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar.   

Individer med någon form av blodcancerdiagnos, ex. Lymfom, Myelom och Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) kan få nedsatt produktion av immunglobulin. 

Vill du veta mer om sekundär immunbrist i samband med blodcancer sjukdom finns det en patientförening, Blodcancerförbundet. Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående samt personal inom hematologi.