Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes

View

Neurologi/Parkinson

View

Kardiologi/Pulmonologi

View

Immunologi/Hematologi

View
G5_Dexcom_äldre_patient

Våra produkter

Medicinteknisk behandling av diabetes

CGM, insulinpumpar och andra produkter för behandling av diabetes

Nordic Infucares produkter inom diabetes

Kontinuerlig glukosmätning (CGM - Continuous Glucose Monitoring) är ett kraftfullt verktyg i diabetesbehandlingen.

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) visar glukosvärdet på ett helt annat sätt än en vanlig mätare. Till skillnad mot ett stick i fingret – som ger ett enda värde för en enda tidpunkt – visar Dexcom G6 glukosvärden i realtid, hela tiden. Du vet alltid hur snabbt och i vilken riktning glukosnivåerna ändras – och blir varnad, till exempel om värdet är högt eller lågt.

Nordic Infucare distribuerar CGM från Dexcom i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger omfattande support och utbildning.

 

 

VIKTIGT ATT ALLTID KONTROLLERA ATT DU HAR RÄTT MOBILTELEFON INNAN DU STARTAR MED DEXCOM G6:

Kontrollera alltid länken för kompatibla enheter innan start av Dexcom G5 Mobile:

https://www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

http://www.dexcom.com/sv-SE

 

 

.