Hoppa till huvudinnehåll
G5_Dexcom_äldre_patient

Våra produkter

Medicinteknisk behandling av diabetes

CGM, insulinpumpar och andra produkter för behandling av diabetes

Nordic Infucares produkter inom diabetes

Kontinuerlig glukosmätning (CGM - Continuous Glucose Monitoring) är ett kraftfullt verktyg i diabetesbehandlingen.

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) visar glukosvärdet på ett helt annat sätt än en vanlig mätare. Till skillnad mot ett stick i fingret – som ger ett enda värde för en enda tidpunkt – visar Dexcom G6 glukosvärden i realtid, hela tiden. Du vet alltid hur snabbt och i vilken riktning glukosnivåerna ändras – och blir varnad, till exempel om värdet är högt eller lågt.

Nordic Infucare distribuerar CGM från Dexcom i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger omfattande support och utbildning.

 

Omnipod® insulinpumsystem

En insulinpump som endast består av två delar; En PDM (Personal Diabetes Manager) och en Pod. Med hjälp av PDM:en kan brukaren trådlöst* styra tillförseln av insulin. Poden som är slanglös och vattentät** kan fyllas med upp till 200 enheter insulin. Poden kan bäras upp till 72 timmar*** och var som helst där insulin vanligtvis injiceras.

 

Nordic Infucare distribuerar Omnipod från Insulet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger omfattande support och utbildning.

 

 

 

*Vid start ska PDM-enheten och poden vara placerade intill och vidröra varandra, antingen i eller utanför tråget, för att säkerställa korrekt kommunikation under primning. Minst 1,5 meter under normal drift.

** Poden är IPX8-klassificerad och vattentät vid upp till 7,6 meters djup i 60 minuter. PDM-enheten är inte vattentät

***Upp till 72 timmars kontinuerlig insulintillförsel

 

 

 

.