Hoppa till huvudinnehåll

Pennkanyler

Fine-Ject

Tunn och silikoniserad med tydlig färgkodning tryckt på kartongen och färgkodade kanylskydd.
  • En tunn och högkvalitativ pennkanyl
  • Passar alla insulinpennor
  • Färgkodning – enkelt och säkert

Apotekets varunr

4 mm   73 21 00

5 mm   22 04 94

6 mm   22 04 95

8 mm   22 04 96

10 mm 73 07 20

12 mm 22 04 97

Fotografering av Fine-Ject i svepelektronmikroskop (SEM)

Vintern 2013 gav vi Karolinska Institutet i Solna i uppdrag att fotografera Fine-Ject pennkanyler i svepelektronmikroskop. Vi lät dem även fotografera två andra etablerade märken på marknaden för att ha ett jämförelsematerial. Syftet med undersökningen var att kunna göra följande bedömning:

a) Säkerställa att Fine-Ject pennkanyler har samma slipning som alla andra kanyler på marknaden.
b) Säkerställa att silikoniseringen (smörjmedlet) är i enlighet med den standard som är satt för alla kanylmärken.

Vi redovisar här delar av bildresultatet och den slutsats vi kan dra från Karolinska Institutets bildmaterial är:
Fine-Ject har likvärdig slipning och silikonisering som övriga pennkanyler på den svenska marknaden.

1. Naturliga rester av silikon efter genomblåsning av kanylröret efter man har silikoniserat kanylen. Ett moment som sker i all tillverkning av pennkanyler. 

2. Tre-facetterad slipning som säkerställer minsta möjliga smärta vid injektion.

3. Jämnt lager silikon! Det är avgörande att det varken blir för mycket eller för lite silikon. 

För mycket = stopp i kanylröret 
För lite = smärta vid injektion

Bilden visar det jämna lagret med silikon samt att kanylröret är fritt från silikon.

För mer information kontakta mia.brunnberg-sundmark@infucare.se