Hopp til hovedinnhold

Support og opplæring

ved subkutan infusjonsbehandling

Kom i gang med subkutan legemiddelbehandling

Support og opplæring

For å oppnå vellykket egenbehandling, må pasientenes hjelpemidler være av absolutt høyeste klasse. Helsepersonell og pasienter behøver også opplæring og profesjonell support når det oppstår behov. Her er Nordic Infucares tjenester fremragende. Vi har vært lenge på markedet og er en aktør som alle i behandlingskjeden kan støtte seg til- ikke bare i oppstartsfasen, men i hele behandlingsperioden.   

Slik kommer dere i gang med subkutan infusjonsbehandling 

Å arbeide med subkutan infusjonsbehandling er verken vanskelig eller anstrengende. Tvert imot, den avlaster både avdelingen og pasientene. Metoden har en viss startstrekning i form av planlegging og opplæring i prosedyre, medisinsk teknikk samt hjelpemidler. Nordic Infucare er alltid på plass og hjelper til så lenge avdelingen behøver det.   
 
Nordic Infucare tilbyr en helhetsløsning i ordets rette forstand: 

  • Et vel innarbeidet team med kunnskap og erfaring
  • Introduksjon, planlegging og opplæring av helsepersonell
  • Support før, under og etter introduksjon 
  • Bredt tilbud av infusjonspumper, infusjonssett og tilbehør
  • Direkte bestilling og forbruksartikler som kan forskrives

Nordic Infucare formidler hjelp og support for andre subkutane behandlinger som diabetes, Parkinsons sykdom og PAH.  

Vil du vite hvordan vi kan gjøre ting enklere på avdelingen, og hjelpe dere med valg
av riktige hjelpemidler for pasientene deres, snakk med oss som arbeider hos
Nordic Infucare. Kontakt oss på 22 20 60 00 eller info@infucare.no. Vi svarer alltid
i løpet av 24 timer, og som regel samme dag.