Hopp til hovedinnhold

Visjon og strategi

Vår visjon i Nordic Infucare er å øke livskvaliteten for pasienter med kroniske sykdommer

Vår visjon

Vår visjon i Nordic Infucare er å øke uavhengigheten og livskvaliteten for pasienter som lider av kroniske sykdommer ved å levere innovative løsninger inkludert medisinske apparater, nye farmasøytiske produkter og støtte til de medisinske miljøene og til pasienter som behandles hjemme.

I tillegg til å gi pasientene fleksibilitet i behandlingen, bidrar Nordic Infucare til å lette det presset som en voksende befolkning utgjør på tradisjonelle medisinske støttemodeller.

Vår strategi

Vår strategi er avhengig av en trekantmodell, som kombinerer et legemiddel, et medisinsk utstyr og støtte.

Våre farmasøytiske produkter

Takket være langvarig partnerskap med internasjonale farmasøytiske selskaper har Nordic Infucare brakt medisiner til den nordiske regionen, som forbedrer behandlingen for våre pasienter dramatisk.

NordicInfu Care har holdt fokus på visse spesifikke behandlingsområder der vi har dokumentert ekspertise, og der vi mener at vi kan ha enda bedre virkemidler mot sykdommen og hvordan den behandles.

Våre medisinske apparater

Nordic Infucare distribuerer innovative medisinske apparater som gir den mest avanserte behandlingen for å forbedre pasientens livskvalitet.

Vi velger produkter og skaper løsninger som er tilpasset våre pasienters behov og til standardene på det nordiske markedet.

Nordic Infucare har et komplett spekter av høykvalitetsprodukter som er produsert av internasjonale selskaper med ledende posisjoner innenfor sine spesialområder. Alle produkter tilfredsstiller alle krav og forskrifter for europeiske medisinske produkter. Alle produkter er CE-merket.

Vår støtte

For å unngå komplikasjoner i pleie og behandling har Nordic Infucare i samarbeid med de medisinske miljøene utviklet et pasientstøtteprogram for flere av sine behandlingsopplegg.

Det er viktig for oss å identifisere pasienter som kan ha nytte av spesifikk hjemmestøtte og gi disse verktøy, opplæring, coaching og motivasjon som de trenger for å overholde våre behandlingsopplegg.

Denne arbeidsmåten forhindrer kostbar sykehusinnleggelse og redusert livskvalitet. Vi bidrar aktivt til å forbedre helsetjenestene og de økonomiske resultatene ved å tilby integrerte løsninger til praktiserende leger, resultatansvarlige enheter og pasienter.

Våre programmer sikter mot å bidra til forbedret sykdomsbehandling, pasientstøtte og forbedret koordinering og levering av helsetjenester.

Våre multidisiplinære team arbeider daglig sammen med de medisinske miljøene, pasientene og deres helsepersonell for å kunne gi denne støtten så effektivt som mulig.