Hoppa till huvudinnehåll

D-mine Pen

Intermittent injektionsbehandling vid Parkinsons sjukdom

D-mine® Pen används tillsammans med Dacepton 10 mg/mL injektionsvätska, lösning i cylinderampull.

Indikation: 

Injektionspenna för Dacepton® 3 ml-cylinderampuller (apomorfin 10 mg/ml) med lösning för injektioner från EVER Neuro Pharma GmbH. D-mine® Pen är avsedd att användas av vuxna patienter som själva tar injektioner, av vårdpersonal eller av andra, t.ex. vuxna släktingar och vårdare. Se bipacksedeln till läkemedlet.

Behandling av motoriska svängningar (”on/off”-fenomen) hos patienter med Parkinson sjukdom där orala anitparkinsonmedel inte ger fullgod kontroll.

När on/off symptom bli ett dagligt problem är D-mine® Pen ett behandlingsalternativ att överväga. Dessa symptom uppstår oftast mellan 2 och 5 år efter startad tablettbehandling.

D-mine® Pen används då som komplement till tablettbehandling och oftast behöver man inte ändra sin tablettbehandling.

 • Effekt redan efter 5–10 minuter  
 • Kort duration: 60 min (30–90 min)  
 • Behandlar snabbt stelhet

Vem behöver behandling med Dacepton i D-mine® Pen?  

Alla Parkinsonpatienter som:  

 • Har OFF-perioder varje dag (dosglapp) trots försök med kombinationer av tabletter
 • Har symtom som t.ex muskelkramper, stelhet eller tremor  
 • Har bra effekt av L-dopa vid ON  
 • Kan skilja på ON och OFF perioder  
 • Klarar av injektionstekniken 

Rekommenderad länk för ytterligare information: FASS Vårdpersonal

Enkelt att använda D-mine® Pen

 • Kan kombineras med tablett behandling 
 • Flergångspenna med ampuller för påfyllning
 • Snabbt insättande effekt 
 • Poliklinisk inställning/dagpatient
 • Tas vid första tecken på OFF