Hyppää pääsisältöön

Visio ja strategia

Tavoitteemme on parantaa kroonisia sairauksia sairastavien potilaiden elämänlaatua tarjoamalla heille innovatiivisiä kotihoitoja

Visiomme

Visiomme mukaan NordicInfu Care lisää kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden itsenäisyyttä ja parantaa heidän elämänlaatuaan lääketieteellisten laitteiden ja uusien lääkkeiden kaltaisten innovatiivisten ratkaisujen avulla sekä tukee lääketieteellistä yhteisöä ja kotona hoidettavia potilaita.

Sen lisäksi, että Nordic Infucare tarjoaa joustavuutta potilaiden hoitoon, se auttaa keventämään painetta, joka kohdistuu perinteisiin lääketieteellisiin tukimalleihin väestön kasvaessa.

Strategiamme

Strategiamme perustuu kolmion mallin, jossa yhdistyvät lääke, lääketieteellinen laite, ja tukipalvelut.

Lääkkeemme:

Kansainvälisten lääkeyritysten pitkäaikaisena kumppanina Nordic Infucare on tuonut Pohjoismaihin lääkkeitä, joiden ansiosta potilaitamme hoidetaan huomattavasti aiempaa paremmin tuloksin.

Nordic Infucare on keskittynyt tiettyihin hoitoalueisiin, joista sillä on syvällistä kokemusta ja joilla se voi vaikuttaa sairauksiin ja niiden hallintaan nykyistäkin enemmän.

Lääketieteelliset laitteemme:

Nordic Infucare jakelee innovatiivisia lääketieteellisiä laitteita, joiden avulla annettavat hoidot parantavat potilaiden elämänlaatua.

Valitsemme tuotteet ja luomme ratkaisuja, jotka soveltuvat potilaidemme tarpeisiin sekä Pohjoismaisiin standardeihin.

Nordic Infucare tarjoaa kattavan korkealaatuisen tuotevalikoiman, jota valmistavat kansainväliset yritykset ovat erikoisalojensa huippuja. Kaikki tuotteet täyttävät lääketieteellisille tuotteille Euroopassa asetetut vaatimukset. Kaikilla tuotteilla on CE-merkintä.

Tukemme:

Hoidon haittavaikutusten välttämiseksi Nordic Infucare on kehittänyt potilastukiohjelmat useille hoitomuodoilleen yhteistyössä lääketieteellisen yhteisön kanssa.

On tärkeää tunnistaa, ketkä potilaista hyötyvät kotona annettavasta tuesta, sekä tarjota heille työkaluja, koulutusta, valmennusta ja motivointia, joita hoitomuotojemme käyttö edellyttää.

Tukiohjelmamme mukautetaan potilaskohtaisesti. Ne on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yhteistyöklinikoidemme hoitohenkilöstön kanssa.

Niiden ansiosta vältetään kalliit sairaalapäivät ja elämänlaadun heikkeneminen. Pyrimme aktiivisesti parantamaan terveydenhuollon tuloksellisuutta ja taloudellisuutta tarjoamalla integroituja ratkaisuja lääkäreille, maksajille ja potilaille. Ohjelmiemme tavoite on parantaa sairauksien hallintaa ja potilaiden saamaa tukea sekä parantaa hoidon koordinointia ja tarjontaa.

Monien alojen ammattilaisista koostuvat tiimimme tekevät päivittäin yhteistyötä lääketieteellisen yhteisön, potilaiden ja heidän hoitajiensa kanssa, jotta tuki olisi mahdollisimman tehokasta.