Gå til hovedindhold

Immunologi/Hæmatologi

Immunforsvaret kan have manglende, fejlagtigt eller svækket funktion. Dette kan forårsage en række forskellige immundefektsygdomme.

Om Immundefekt

Immundefekt kan være primær, som oftest medfødt, eller sekundær, erhvervet på grund af bagvedliggende sygdom. Ved immundefekt fungerer immunforsvaret ikke som det skal. Man mangler eller har for få antistoffer. Antistoffer er en vigtig del af immunforsvaret. Hvis dit immunforsvar fungerer dårligt, er det almindeligt at man rammes af langvarige og tilbagevendende luftvejsinfektioner. Symptomerne varierer afhængigt af sværhedsgrad, og hvilken diagnose det gælder. 

For at behandle personer med primær eller sekundær immundefekt tilføres der antistoffer, immunglobuliner. Immunglobuliner leveres i flydende form og kan tilføres kroppen på forskellige måder.  

Immunglobulinbehandling har til formål at erstatte de manglende antistoffer og styrke immunforsvaret. På den måde reduceres risikoen for svære infektioner.