Gå til hovedindhold

Om Immunologi

Information til patienter

Immundefekt kan være primær, som oftest medfødt, eller sekundær, erhvervet på grund af bagvedliggende sygdom.

Primær immundefekt

Primær immundefekt er som oftest medfødt og skyldes, at kroppen har svært ved at danne antistoffer. Når du har en immundefektsygdom, mangler du eller har for lave niveauer af antistoffer i kroppen. Hvis de helt mangler, eller der er for få af dem, kan kroppen ikke forsvare sig effektivt mod infektioner. 

Hvis du vil vide mere, findes der en forening for personer med primær immundefekt, IDF. Der har de en bred og samlet viden om emnet og samarbejder med sundhedssystemet. Her kan du også få kontakt med andre personer og familier, der lever med primær immundefekt. 

Det tager ofte lang tid, før diagnosen primær immundefekt kan stilles. Der findes en liste med advarselstegn, som du kan være opmærksom på. Denne er udformet af læger med specialistkompetence inden for immundefekter. 

Sekundær immundefekt

Der findes sygdomme, som kan give SEKUNDÆR IMMUNDEFEKT. Det kan være efter en organtransplantation, efter visse lægemiddelbehandlinger, nyre- og tarmsygdomme samt cytostatikabehandling ved forskellige blodcancersygdomme. Blodcancer er et samlet navn for flere forskellige kræftsygdomme i blod, knoglemarv eller kirtler. 

Hvis du lever med en form for blodcancerdiagnose, fx Kronisk Lymfatisk Leukæmi (KLL), Lymfom og Myelom kan du få nedsat dannelse af antistoffer, immunglobulinmangel. Når du har mangel på immunglobuliner i kroppen, kan du sommetider få hyppige infektioner. 

Vil du vide mere om sekundær immundefekt i forbindelse med blodcancersygdom, findes der to patientforeninger, Lyle og Dansk Myelomatose forening. De er til for de personer er til for de personer, der er ramt af blodcancer eller anden alvorlig blodsygdom, deres pårørende samt personale inden for hæmatologi.