Gå til hovedindhold

Om immundefekt/Om immunologi

Information til plejepersonale

Immunforsvarets forskellige dele kan have mangler eller fungere forkert. Det kan medføre en form for immundefektsygdomme.

Immundefekt kan være primær, som oftest medfødt, eller sekundær, erhvervet på grund af bagvedliggende sygdom.

Ved immundefekt fungerer immunforsvaret ikke som det skal. Man mangler eller har for få antistoffer. Antistoffer er en vigtig del af immunforsvaret.

Hvis dit immunforsvar fungerer dårligt, er det almindeligt at man rammes af langvarige og tilbagevendende luftvejsinfektioner. Symptomerne varierer afhængigt af sværhedsgrad, og hvilken diagnose det gælder.  

For at behandle personer med primær eller sekundær immundefekt tilføres der antistoffer, immunglobuliner. Immunglobuliner leveres i flydende form og kan tilføres kroppen på forskellige måder. 

Immunglobulinbehandling har til formål at erstatte de manglende antistoffer og styrke immunforsvaret. På den måde reduceres risikoen for svære infektioner. 

Primær immundefekt

Primær immundefekt er ofte medfødt og skyldes, at kroppen har svært ved at danne antistoffer. Netop nu kender man til ca. 300 forskellige primære immundefektsygdomme. Sygdommene er medfødte, men kan bryde ud når som helst i livet. De mest almindelige former for primær immundefekt er antistofmangler, såsom IgA-mangel og IgG-subklassemangel.

Det tager ofte lang tid, før diagnosen primær immundefekt kan stilles. Der findes en liste med advarselstegn for både børn og voksne. Denne er udformet af læger med specialistkompetence på området.

IDF er en patientorganisation, der henvender sig til personer med medfødt immundefekt, deres pårørende, sygeplejepersonale og andre interesserede. Tag gerne kontakt og henvis dine patienter til IDF, som har en bred og samlet viden og som aktivt samarbejder med sundhedssystemet. 

Sekundær immunmangel

Immundefektsygdom kan være sekundær i forhold til forskellige sygdomme. Det kan skyldes, at immunforsvaret kan være svækket efter en organtransplantation, efter visse lægemiddelbehandlinger, nyre- og tarmsygdomme samt cytostatikabehandling ved forskellige blodcancersygdomme. Blodcancer er et samlet navn for flere forskellige kræftsygdomme i blod, knoglemarv eller kirtler. 

Personer med en form for blodcancerdiagnose, fx Lymfom, Myelon og Kronisk Lymfatisk Leukæmi (KLL), kan få nedsat dannelse af immunglobulin.

Vil du vide mere om sekundær immundefekt i forbindelse med blodcancersygdom, findes der to patientforeninger, Lyle og Dansk Myelomatose forening. De er til for de personer, der er ramt af blodcancer eller anden alvorlig blodsygdom, deres pårørende samt personale inden for hæmatologi.