Gå til hovedindhold

CGM Dexcom G5® Mobile

Glukoseværdi direkte på mobilen

Behandl din diabetes på en helt ny måde med Dexcom G5® Mobile kontinuerlig glukosemåling (CGM)

CGM med alarm Dexcom:

• Sænker HbA1c, giver færre komplikationer2,3

• Mindre tid med føling2

• Sov mere trygt om natten

• Følg dit barns glukoseværdi, hvor end du er

• Det eneste CGM-system, som er godkendt til dosering1

Kontinuerlig glukosemåling (CGM) viser glukoseværdien på en helt anden måde end en almindelig måler. I modsætning til et stik i fingeren – som giver én værdi for ét tidspunkt – viser Dexcom G5 glukoseværdien i realtid, hele tiden. Du ved altid, hvor hurtigt og i hvilken retning glukoseværdierne ændres og bliver f.eks. advaret, hvis værdien er høj eller lav.

Takket være Dexcom G5 Mobile har det aldrig været nemmere at tage en behandlingsbeslutning, eftersom der ikke længere er behov for et bekræftende stik i fingeren*. Derudover har systemet den højeste målingsnøjagtighed4,5,6,7 og følgerfunktionen med advarsler og alarm, som du selv indstiller. Dexcom G5 gør det mere enkelt for dig at have kontrol over din diabetes – dag og nat.

 

 

Sænker HbA1c, giver færre komplikationer

CGM med alarm fra Dexcom sænker HbA1c – også hos dem, der anvender insulinpen – og mindsker dermed risikoen for kompli­kationer2,3

Mindre tid med føling giver et mere sikkert liv

Undersøgelser har vist, at CGM med alarm fra Dexcom giver mindre tid med føling – det være sig dag såvel som nat2

Unik alarm hjælper med at forhindre alvorlig føling

Dexcom er det eneste CGM-system med en automatisk alarm, der ikke kan slukkes, ved 3,1 mmol/l, som hjælper dig med at forhindre alvorlig føling. Trygt – dag såvel som nat.

Lav og høj alarm gør dig mere tryg

CGM med alarm gør, at du advares direkte, hvis glukoseværdien bliver for høj eller for lav. Du kan således forhindre unødige udsving med høje værdier eller høj føling – dag såvel som nat. Du bestemmer selv ved hvilket niveau, alarmen skal lyde. Du bestemmer også, om alarmen skal være slået til eller fra.

Agér ved hurtige ændringer

Din Dexcom kan også advare dig, hvis værdien stiger hurtigt – f.eks. hvis du misser din måltidsdosis – eller falder hurtigt. Således kan du nemt forhindre føling eller høje værdier. Praktisk og trygt på kort sigt – livsvigtig på lang sigt.

Følg dit barns glukoseværdier i realtid, uanset hvor du er

Det unikke ved Dexcom G5's følgerfunktion er appen, som giver følgeren mulighed for at følge f.eks. barnets glukoseværdi på sin egen telefon. Hvis barnets glukoseværdi bliver for høj eller for lav, advares følgeren også, og kan dermed agere ved f.eks. alvorlig hypoglykæmi, eller hvis blodsukkeret bliver for højt. Tryghed – som følger har man altid kontrol.

Stol på værdien, og dosér korrekt

Med dens høje målingsnøjagtighed (lavt MARD*) kan du dosere insulin ud fra den værdi, trendpil og trendkurve, som Dexcom G5 giver dig4,5,6,7. Med lavere MARD øges sandsynligheden for, at dine glukoseværdier rent faktisk passer – og at alarm og advarsler er korrekte.

Nem at starte og enkel at anvende

Dexcom G5 er nem at starte og enkel at anvende. Derudover­ har den en sender, som ikke skal oplades. Det er også det eneste CGM-system med en sender, der er godkendt til syv dages brug

Automatisk overførsel i Diasend-app

Dine glukoseværdier overføres automatisk til Diasend. Du behøver ikke kabler for at skulle overføre ved computeren. Du kan finde dine værdier i Diasend, og du kan dele dem med klinikken. Med Diasend-appen i din mobil kan du nemt analysere dine værdier og få bedre kontrol over din diabetes.

 

 

+ Se www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility for kompatible enheder
* Hvis dine glukoseadvarsler og glukoseværdi ikke stemmer overens med dine symptomer, eller det, du har forventet, skal du kontrollere med et fingerstik. Til kalibrering kræves der mindst to fingerprøver pr. dag.

1 Dexcom G5 Mobile System til kontinuerlig måling, Brugervejledning, 2017.

2 Beck, R., Riddlesworth, T., Ruedy, K., al. for the Diamond Study Group. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Using Insulin Injections. The DIAMOND Randomized Clinical Trial. JAMA January 24/31, 2017 Volume 317, Number 4

3 Lind, M., Polonsky, W., Irl B. Hirsch et al. Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Insulin Injections. The GOLD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(4):379-387. doi:10.1001/jama.2016.19976

4 RPT-902345, Report of Effectiveness and Safety of the Dexcom™ G4 PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System.
5 RPT-902628, Effectiveness and Safety Study of the Dexcom G4® PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System in Pediatric Subjects.

6 Bailey, Chang, Christiansen. Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm. J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214. 

7 Laffel, L. Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus – Results from Two Studies DT&T Vol 18, Supplement 2, 2016.