Crono Five Pump

Pålitlig ambulatorisk pump

Crono five® är en pålitlig ambulatorisk infusionspump speciellt lämpad för kontrollerad läkemedelsadministrering för patienter på sjukhus eller behandling hemma. Pumpen är lämplig för subkutana och intravenösa infusioner.

Kontakta Nordic Infucare för mer information!