Hoppa till huvudinnehåll

CGM Dexcom G5® Mobile

Glukosvärdet direkt i mobilen

Behandla din diabetes på ett helt nytt sätt med Dexcom G5 ® Mobile kontinuerlig glukosmätning (CGM)

CGM med larm från Dexcom:

• Sänker HbA1c, ger färre komplikationer2,3

• Mindre tid med känningar2

• Sov tryggare på natten

• Följ ditt barns glukosvärden var du än är

• Enda CGM-systemet som är godkänt för dosering1

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) visar glukosvärdet på ett helt annat sätt än en vanlig mätare. Till skillnad mot ett stick i fingret – som ger ett enda värde för en enda tidpunkt – visar Dexcom G5 glukosvärden i realtid, hela tiden. Du vet alltid hur snabbt och i vilken riktning glukosnivåerna ändras – och blir varnad, till exempel om värdet är högt eller lågt.

Tack vare Dexcom G5 Mobile har det aldrig varit lättare att ta behandlingsbeslut eftersom det inte längre behövs några bekräftande fingerstick*. Dessutom har systemet högsta mätnoggrannhet4,5,6,7 och följarfunktion med varningar och larm – som du själv bestämmer. Dexcom G5 gör det enklare för dig att ha koll på din diabetes, dag som natt.

Sänker HbA1c, ger färre komplikationer

CGM med larm från Dexcom sänker HbA1c – även hos dem som använder insulinpenna – och minskar därmed risken för kompli­kationer2,3

Mindre tid med känningar ger säkrare liv

Undersökningar visar att CGM med larm från Dexcom leder till mindre tid med känningar, dag som natt2

Unikt larm ger hjälp att förhindra svåra känningar

Dexcom är enda CGM-systemet med ett automatiskt, icke-avstängningsbart larm vid 3,1 mmol/L som hjälper dig att förhindra svåra känningar. Tryggt, dag som natt.

Låg- och höglarm gör dig tryggare

CGM med larm gör att du varnas direkt om glukosvärdet blir för högt eller för lågt. Du kan då förhindra onödiga svängningar med höga värden eller känningar – dag som natt. Vid vilka nivåer larmen ska vara bestämmer du själv. Likaså om larmet ska vara av eller på.

Agera vid snabba förändringar

Din Dexcom kan också varna om värdet stiger snabbt – till exempel om du missar din måltidsdos – eller sjunker snabbt. Då kan du enkelt förhindra känningar eller höga värden. Praktiskt och tryggt på kort sikt – livsviktigt på lång.

Följ ditt barns glukosvärden i realtid var du än är

Det unika med Dexcom G5:s följarfunktion är den egna appen där följaren ges möjlighet att i sin egen telefon följa till exempel sitt barns glukosvärden. Om barnets glukosvärden blir för högt eller för lågt varnas också följaren och kan därmed agera exempelvis vid en svår hypoglykemi eller om blodsockret blir för högt. Trygghet – som följare har man alltid koll.

Lita på värdet och dosera rätt

Med sin höga mätnoggrannhet (lågt MARD*) kan du dosera insulin utifrån utifrån värden, trendpil och trendkurva som Dexcom G5 ger dig4,5,6,7. Med lägre MARD ökar sannolikheten för att dina glukosvärden faktiskt stämmer – och att larm och varningar är korrekta.

Lätt att starta och enkel att använda

Dexcom G5 är lätt att starta och enkel att använda. Dess­utom med en sändare som inte behöver laddas. Det är också det enda CGM-systemet med en sensor godkänd för 7 dagars användning

Automatisk nedladdning i Diasend-app

Dina glukosvärden överförs automatiskt till Diasend. Du slipper kablar för att överföra via datorn, med automatik finns dina värden i Diasend och du kan dela dina värden med kliniken. Med Diasend-appen i din mobil kan du enkelt analysera dina värden och få bättre koll på din diabetes.

 https://www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility 


* Om dina glukosvarningar och glukosvärden inte stämmer överens med dina symtom eller vad du förväntat dig, ska du kontrollera med ett fingerstick. För kalibrering krävs minst två fingerprov per dag.

1 Dexcom G5 Mobile System för kontinuerlig glukosmätning, Användarhandbok, 2017.

2 Beck, R., Riddlesworth, T., Ruedy, K., al. for the Diamond Study Group. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Using Insulin Injections. The DIAMOND Randomized Clinical Trial. JAMA January 24/31, 2017 Volume 317, Number 4

3 Lind, M., Polonsky, W., Irl B. Hirsch et al. Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Insulin Injections. The GOLD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(4):379-387. doi:10.1001/jama.2016.19976

4 RPT-902345, Report of Effectiveness and Safety of the Dexcom™ G4 PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System.
5 RPT-902628, Effectiveness and Safety Study of the Dexcom G4® PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System in Pediatric Subjects.

6 Bailey, Chang, Christiansen. Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm. J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214. 

7 Laffel, L. Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus – Results from Two Studies DT&T Vol 18, Supplement 2, 2016.