Hoppa till huvudinnehåll

Algovita® SCS System

System för ryggmärgsstimulering för lindring vid kronisk smärta

Neuromodulering lindrar kronisk smärta genom att smärtsignalerna till hjärnan blockeras och istället upplevs en svagt surrande eller pirrande känsla, sk. parestesi.

Ryggmärgsstimulering

Ryggmärgsstimulering är en kostnadseffektiv, ofta livslång behandling vid svåra, lokaliserade smärttillstånd när andra metoder inte ger önskad effekt och/eller oacceptabla biverkningar. Spinal Cord Stimulation (SCS) är en av fler benämningar för ryggmärgsstimulering. 

Sofistikerad apparatur gör att den initiala kostnaden för ryggmärgsstimulering är hög. På lång sikt är dock behandlingen kostnadseffektiv. Nya stimuleringstekniker såsom högfrekent stimulering eller täta impulser som upprepas, s k burst-teknik, innebär att fler patienter än tidigare kan ha god smärtlindring av ryggmärgsstimulering.

Hur fungerar stimuleringen och vad kan man förvänta mig?

Elektriska signaler från en inopererad impulsgenerator (IPG) sänds till de ryggmärgssegment där en elektrod är placerad. Epidural elektrod kan läggas in på önskad nivå t ex cervikalt, thorakalt eller lumbalt för att med elektrisk stimulering nå det smärtsamma området. Patienten uppfattar den elektriska stimuleringen som en i bästa fall behaglig, pirrande känsla i de områden där han/hon har smärta. IPG:n programmeras individuellt och patienten styr därefter sin behandling själv med hjälp av en fjärrkontroll.

Teststimulering görs alltid först

Hur bra smärtlindring man får varierar mellan olika personer. Varje behandling börjar därför alltid med en testperiod med provstimulering med en stimulator som du har utanför kroppen. Det händer att man trots pirrningarna, inte får någon smärtlindring. I dessa fall avstår man förstås från en fortsatt behandling med ryggmärgsstimulering.

Om smärtan minskar under testperioden, opereras en permanent stimulator in. 

Mer information om Nuvectra finns på nuvectramedical.com

Kontakta oss om du vill ha mer information!